Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 17
Strokovni članek
Oznake: organizacijska inovacija;horizontalno sodelovanje;lastniki gozdov;gozdarstvo;
Namen prispevka je predstaviti primer organizacijske inovacije - horizontalnosodelovanje lastnikov gozdov. S študijo primera Društva lastnikov gozdov Mirenske doline smo predstavili organizacijsko inovacijo in dejavnike, ki vplivajo na njeno uvedbo.
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zasebni gozdovi;posestna sestava;povezovanje lastnikov gozdov;konkurenčnost;
Slovenski lastniki gozdov so pri gospodarjenju s svojimi gozdovi premalo organizirani in povezani. Posledično je to razlog za slabšo konkurenčnost zasebnega sektorja gozdarstva. Za dvig konkurenčnosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in možnost rabe sodobnih tehnologij je potrebno pospeševati razli ...
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdno delo;strošek;kalkulacija;
Pri izračunu stroškov gozdnega dela moramo poleg plačil za dejansko opravljeno delo upoštevati še nadomestila za plačane nedelovne dneve ter povračila za nekatere izdatke v zvezi z delom. Poleg tega mora delodajalec od izplačanih plač plačati še tiste prispevke in davke, ki ne bremenijo neposredno b ...
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zasebni gozdovi;povezovanje zasebnih lastnikov gozdov;društvo lastnikov gozdov;gozdarska zadruga;profesionalizacija aktivnosti;
Večina ključnih problemov gospodarjenja z zasebnimi gozdovi izhaja iz majhne in razdrobljene gozdne posesti, ki je v lasti velikega števila lastnikov. Zato je njihovo povezovanje ključno za bolj učinkovito gospodarjenje. Največji razmah so v zadnjih letih doživela društva lastnikov gozdov, ki so po ...
Leto: 2017 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Diplomsko delo
Oznake: kleščenje;prežagovanje;pozicioniranje sečne glave;premik po sečišču;stroj za sečnjo;Timberjack;izboraževanje;gozdarski delavci;Gozdno gospodarstvo Bled;
Pomladi leta 2004 se je Gozdno gospodarstvo Bled, d.d. odločilo za nakup stroja za sečnjo Timberjack 1270 D. Ker pa nimajo usposobljenega kadra, ki bilahko delal s tem strojem, so se odločili, da izvedejo tečaj za strojnike spomočjo simulatorja, za delo na stroju za sečnjo. Namen časovnega spremljan ...
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: zasebni gozdovi;sodelovanje lastnikov;raba strojev;
Zaradi ekonomičnega in bolj učinkovitega gospodarjenja z gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti, je smotrno spodbujati povezovanje zasebnih lastnikov gozdov. V diplomski nalogi so s pomočjo ankete želeli pridobili mnenje lastnikov gozdov o skupni rabi strojev. Želeli so ugotoviti, kakšna je stopnja ...
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: lastniki gozdov;povezovanje;zasebni gozdovi;gospodarjenje z gozdovi;
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: lastniki gozdov;povezovanje;zasebni gozdovi;študijski krožki;gozdarski študijski krožki;
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zasebni gozdovi;lastniki gozdov;opremljenost;povezovanje;realizacija poseka;
V zasebnih gozdovih opažamo velik razkorak med možnim in dejanskim posekom. Razkorak bi se zmanjšal z boljšo organizacijo lastnikov gozdov in tehnološkim posodabljanjem procesa pridobivanja lesa. Prispevek obravnava stanje in opremljenost lastnikov gozdov za delo v gozdu, morebitne smeri povezovanja ...
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: stroji za sečnjo;strojna sečnja;simulator;učenje;
Članek obravnava načine učenja bodočih strojnikov za delo s strojem za sečnjo.Na prvem takšnem primeru v Sloveniji je opisan in analiziran potek učenja s simulatorjem in merjeni so časi posameznih postopkov pri dveh kandidatih. Opisano je delovanje simulatorja za učenje na stroju Timberjack 1270 D i ...
Leto: 2004 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 17
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: