Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 24
Strokovni članek
Oznake: organizacijska inovacija;horizontalno sodelovanje;lastniki gozdov;gozdarstvo;
Namen prispevka je predstaviti primer organizacijske inovacije - horizontalnosodelovanje lastnikov gozdov. S študijo primera Društva lastnikov gozdov Mirenske doline smo predstavili organizacijsko inovacijo in dejavnike, ki vplivajo na njeno uvedbo.
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zasebni gozdovi;posestna sestava;povezovanje lastnikov gozdov;konkurenčnost;
Slovenski lastniki gozdov so pri gospodarjenju s svojimi gozdovi premalo organizirani in povezani. Posledično je to razlog za slabšo konkurenčnost zasebnega sektorja gozdarstva. Za dvig konkurenčnosti gospodarjenja z zasebnimi gozdovi in možnost rabe sodobnih tehnologij je potrebno pospeševati razli ...
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdno delo;strošek;kalkulacija;
Pri izračunu stroškov gozdnega dela moramo poleg plačil za dejansko opravljeno delo upoštevati še nadomestila za plačane nedelovne dneve ter povračila za nekatere izdatke v zvezi z delom. Poleg tega mora delodajalec od izplačanih plač plačati še tiste prispevke in davke, ki ne bremenijo neposredno b ...
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zasebni gozdovi;povezovanje zasebnih lastnikov gozdov;društvo lastnikov gozdov;gozdarska zadruga;profesionalizacija aktivnosti;
Večina ključnih problemov gospodarjenja z zasebnimi gozdovi izhaja iz majhne in razdrobljene gozdne posesti, ki je v lasti velikega števila lastnikov. Zato je njihovo povezovanje ključno za bolj učinkovito gospodarjenje. Največji razmah so v zadnjih letih doživela društva lastnikov gozdov, ki so po ...
Leto: 2017 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Diplomsko delo
Oznake: lesnopredelovalna panoga;analiza;poslovno okolje;
Stanje lesnopredelovalne panoge v Sloveniji se po gospodarski krizi počasi izboljšuje, vendar pa njen potencial ni v celoti izkoriščen. Za podrobnejši vpogled v stanje lesnopredelovalne panoge smo opravili celovito analizo poslovnega okolja podjetja Energoles Bohor d.o.o. Analiza je bila izvedena z ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: zasebni gozdovi;gospodarjenje;upravljanje gozdov;Vodice;
V raziskavi smo preverjali možnost za aktiviranje gospodarjenja v zasebnih gozdovih s pospeševanjem povezovanja in poslovnega sodelovanja med zasebnimi lastniki gozdov in ponudniki gozdarskih storitev. Podatkovno osnovo analize predstavljajo rezultati ankete lastnikov gozdov (n=205) in ponudnikov go ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: participacija;Natura 2000;program upravljanja;deležniki;Slovenija;participation;management program;stakeholders;Slovenia;
The Natura 2000 network, which is one of the largest networks of protected areas in the world, is the core pillar in the European Union's biodiversity conservation policy. To achieve the national enforcement of Natura 2000 and to overcome implementation problems, effective policy measures are needed ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: kleščenje;prežagovanje;pozicioniranje sečne glave;premik po sečišču;stroj za sečnjo;Timberjack;izboraževanje;gozdarski delavci;Gozdno gospodarstvo Bled;
Pomladi leta 2004 se je Gozdno gospodarstvo Bled, d.d. odločilo za nakup stroja za sečnjo Timberjack 1270 D. Ker pa nimajo usposobljenega kadra, ki bilahko delal s tem strojem, so se odločili, da izvedejo tečaj za strojnike spomočjo simulatorja, za delo na stroju za sečnjo. Namen časovnega spremljan ...
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: zasebni gozdovi;sodelovanje lastnikov;raba strojev;
Zaradi ekonomičnega in bolj učinkovitega gospodarjenja z gozdovi na razdrobljeni gozdni posesti, je smotrno spodbujati povezovanje zasebnih lastnikov gozdov. V diplomski nalogi so s pomočjo ankete želeli pridobili mnenje lastnikov gozdov o skupni rabi strojev. Želeli so ugotoviti, kakšna je stopnja ...
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: lastniki gozdov;povezovanje;zasebni gozdovi;gospodarjenje z gozdovi;
Vpliv ekonomskih, posestnih in naravnih dejavnikov na intenziteto gospodarjenja v zasebnih gozdovih
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 24
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: