Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 27
Ni določena
Oznake: slikarstvo;fotografija;umetnost;akt;razmerja;diplomska naloga.;
Diplomsko delo Razmerje med sliko in fotografijo analizira dve umetniški smeri, fotografiranje in slikarstvo. Natančneje predstavim nastanek oziroma razvoj fotografije in njen vpliv na slikarstvo. V nadaljevanju opišem tudi razvoj slikarstva, pri čemer se ne morem izogniti vprašanju, kakšno je ob te ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;fotografija;mediji;vpliv;fotorealizem;družba;diplomska naloga;
V svoji diplomski nalogi sem opredelila pojem družba in vpliv medijev (ter sam pojem medij oz. množični medij) nanjo. Vsak človek se rodi brez vsakršnega znanja in potrebuje več časa, da se nauči socializacije in sposobnosti za preživetje tako fizično kot preživetje v socialnem prostoru oz. v sami d ...
Leto: 2019 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo medij kolaž tehnika digitalna grafika reprezentacija diplomska naloga;
V svoji diplomski nalogi nameravam raziskovati pomen medija slike, saj je to prvi sloj ustvarjanja umetnine, ki mi je nadvse pomemben. Znaki se ne morejo kazati, ne da bi bili kanalizirani v določenem mediju, denimo govoru, risbi, pisavi ipd. Človekov način gledanja na svet se nenehno spreminja, ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;čustva;portret;emotikoni;komunikacija;diplomska naloga;
V svoji diplomski nalogi analiziram človekove emocije, njihov način obraznega izražanja in kako to vpliva na medosebno komunikacijo. Kaj vse je potrebno za razumevanje človeka, kakšen je pomen neverbalne komunikacije in kaj se dogaja v sodobnem času, ko se naše komuniciranje v veliki meri poslužuje ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo cikli ponavljanje vrtenje ženska umetnost akrobatska vaja kolesa barva diplomske naloge;
Tema mojega diplomskega dela so vrtenje, cikli in ponavljanje. Pri teoretičnem delu sem se osredotočila predvsem na ponavljanje v polju likovne umetnosti ter na žensko kot ciklično bitje, ki ga upodabljam v svojih delih. Vrtenje v umetnosti ni tako pogosto upodabljano kot ponavljanje. Pri praktičn ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slika;video;vmesnost;ponavljanje;glas;
Diplomska naloga s tokom misli kaže konfuzijo, s katero se srečujem pri svojem delu. Ko skušam tuje informacije pretvoriti v lastne, je to namreč težko storiti, kajti če niso moje, so lahko le približek; ker pri delu izhajam iz sebe, je zato težko navajati karkoli iz drugih virov, saj potem postaja ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;jin - jang;nasprotja;minimalizem;konstruktivizem;fragment;celota;Pitagorov izrek;diplomska naloga;
V svoji diplomski nalogi raziskujem odnose med nasprotji ter odnos med fragmentom in celoto znotraj likovnega dela. Z vključevanjem Pitagorovega izreka o pravilnem pravokotnem trikotniku in načela jin in jang v svoje konstrukcije, skušam sestaviti zaključeno umetniško delo, ki bo prikazovalo ravnove ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;novi mediji;družba spektakla;umetna inteligenca (AI);novomedijski objekt;relacijska estetika;magistrska naloga;
Novomedijska umetniška dela imajo status procesov, performansov, programov in aplikacij, ki od uporabnika pogosto zahtevajo aktivno udeležbo, kar pomeni, da so interaktivna. Pri takšnih projektih se umetniško raziskovanje povezuje s tehnološkimi in znanstvenimi pristopi ter širi področje, ki smo ga ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;umetniški objekt;estetska izkušnja;animizem;antropomorfizem;empatija;magistrska naloga.;
Izhodišče moje magistrske naloge je raziskovanje animističnega mišljenja kot načina soočanja z umetniškim delom – umetniškim objektom. Do zanimanja za animistično mišljenje me je pripeljalo spontano ustvarjalno raziskovanje tekom magistrskega študija, ki se je odražalo kot iskanje dialoga in komprom ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Ni določena
Oznake: slikarstvo;pornografska umetnost;pornografija;erotična umetnost;sodobna umetnost;Pravilo 34;magistrska naloga;
V teoretičnem delu magistrske naloge sem v središče svojega raziskovanja postavila odkrivanje ločnic in povezav med pornografijo in umetnostjo, ki so jih začrtali različni filozofi, umetnostni zgodovinarji, umetniki, zakonodajalci in sodniki. Ob analiziranju njihovih argumentov me je predvsem zanima ...
Leto: 2018 Vir: Akademija za likovno umetnost in oblikovanje (UL ALUO)
Št. zadetkov: 27
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: