Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 23
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ocene in poročila;Deu, Živa: Podeželske hiše na Slovenskem;ljudska arhitektura;arhitekturna dediščina;podeželje;Slovenija;
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Ozemeljska raznovrstnost - cilj sodobnega urejanja prostora
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Strokovni članek
Oznake:
Prenova obstoječih grajenih struktur postaja s široko paleto njenih vrednot, od umetnostno-kulturnih do sonaravno-trajnostnih (ang. sustainable development), najširša projektantska dejavnost. Mednarodno oblikovana vizija sodobnega urejanja prostora je namreč usmerjena v izboljšanje in v dvig kakovos ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Vsestransko razvrednotenje bivalnega okolja je osnovni vzrok, da so se v svetu oblikovale nove usmeritve, ki temeljijo na drugačnem, naravi in okolju prijaznem, trajnostnem (sustainable development) urejanju prostora. Na podlagi splošnih usmeritev trajnostnega prostorskega razvoja so se oblikovala t ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Naselji Štanjel in Kobdilj oblikujeta v prostoru Krasa enovito poselitveno strukturo, ki jo vidno zaznamuje stari Štanjel, edinstveno srednjeveško naselje s prastaro naselitveno tradicijo. Identiteta te izjemne kulturne krajine se je v desetletjih po drugi svetovni vojni s prostorskim, urbanim in ar ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Drugi članki ali sestavki
Oznake:
Kapele
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Drugi članki ali sestavki
Oznake:
Jezersko
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: varstvo stavbne dediščine;identitetna arhitektura;večinska arhitektura;likovna merila;leseni stavbni členi;oblikovanje;krašenje;vratni okvir;okenski okvir;vratna krila;stavbno pohištvo;
Oblikovani leseni stavbni členi, nosilci razpoznavnih značilnosti stavbarstva v manjših naseljih (leseni deli fasadnih odprtin)
Leto: 2001 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
V oblikovanju večinskega stavbarstva z izpostavljeno funkcijo in konstrukcijo, ki še danes identitetno sooblikuje slovenske kulturne krajine, je bilo vseskozi vidno tudi skromno in posebno likovno oblikovanje. Posebno zato, ker so bile v primerjavi z "visoko arhitekturo" vse stilne usmeritve, ki so ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: ocene in poročila;razstave;slovensko slikarstvo;risbe;20.st.;
Peter Fister, Slike in risbe - življenjski opus
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za arhitekturo (UL FA)
Št. zadetkov: 23
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: