Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 31
Diplomsko delo
Oznake: bioprocesno inženirstvo;afinitetna kromatografija;čiščenje protiteles;afinitetni nosilci;
Protitelesa spadajo med biološka zdravila, s katerimi se zdravi veliko število bolezni povezanih s poslabšanim imunskim sistemom. Visoka stopnja čistote bistveno prispeva k varnosti in kakovosti teh kompleksnih učinkovin. Afinitetni kromatografski nosilci so v bioprocesništvu ključnega pomena za čiš ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: pivo;kvasovke;Saccharomyces cerevisiae;cevni bioreaktor;kontinuirni bioproces;
Pivovarstvo je 9000 let stara stroka, ki je do pred desetimi leti bila v glavnem fokusirana na proizvodnji kvalitetnega lager piva v velikih količinah, da je zadostila takratnim zahtevam strank. Leta 2006 je kultura piva zaživela, s tem da so se začele pojavljati male pivovarne, ki so varile posebna ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: industrijska biotehnologija;bioprocesno inženirstvo;reologija;karakterizacija morfologije;
Filamentozni organizmi so pomembni industrijski mikrooorganizmi zaradi njihove izjemne sposobnosti proizvodnje in izločanja produktov. Morfologija filamentoznih organizmov v submerznih kultivacijah je predmet posebnega pomena, predvsem zaradi vpliva, ki ga ima na produktivnost procesa. Razumevanje ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: bioproces;produkcija rekombinantnih proteinov;Escherichia coli;volumetrični koeficient;prenos kisika;povečevalne metode;mešalni bioreaktor;zaključni procesi;
Bioprocesništvo je bistveni del prehrambne, kemijske in farmacevtske industrije. Pri bioprocesih uporabljamo mikroorganizme, živalske, rastlinske in sesalske celice za produkcijo novih produktov. Rekombinantni proteini predstavljajo pomemben del farmacevtskih in biotehnoloških produktov. Kadar je le ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: monoklonska protitelesa;zaključni procesi;ionska izmenjevalna kromatografija;pH vrednost;induciran prehod pH;ločevanje s spremembo pH;
Kromatografske metode zagotavljajo visoko stopnjo čistosti biotehnološko pridobljenih proteinov. Najpogosteje se proteine spira z raztopino soli. Čiščenje s spremembo v pH-vrednosti mobilne faze je teže nadzorovati, vendar je zelo privlačno, saj naknadno odstranjevanje soli ni potrebno. Možnost lažj ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: biotehnologija;koevolucija;bakteriofagi;bakterije;kemostat;rezistenca;bakteriofagna terapija;
Bakteriofagi so, kot ostali virusi, obligatorni intracelularni paraziti, ki okužijo in se razmnožuje le v bakterijski celici. Tako bakterije kot bakteriofagi se spreminjajo – bakterije postajajo odporne na bakteriofage, bakteriofagi pa spreminjajo infektivnost, da lahko napadajo odporne bakterije. T ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: bakteriofag PC5;Campylobacter jejuni;bakteriofag T4;E. coli;reverzibilna vezava;desorpcija;adsorpcija;asdorbcijska izoterma;kloroform;"spot assay";
Preučevanje bakteriofagov (fagov) je v zadnjih letih zopet postalo aktualno, med drugim tudi zaradi povečane odpornosti nekaterih bakterij na antibiotike. Zaradi njihove zmožnosti specifičnega napadanja določene vrste ali seva bakterije, predstavljajo dobro alternativo uporabi antibiotikov. Fag T4 s ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: bakteriofagi;membranski proteini;izolacija proteinov;fazni diagrami;
Bakteriofag lambda je eden najbolj preučenih in uporabljenih virusov v mikrobni in molekularni genetiki. Koncentracijo lambde v vzorcu najpogosteje določamo z metodo plakov in čeprav je metoda delovno in časovno zahtevna, je možno le na tak način določiti koncentracijo infektivnih bakteriofagov. Zna ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: bakteriofag T4;Escherichia coli;latentna perioda;pomnožitveno število;adsorpcijska konstanta;
Bakteriofagi so virusi, ki se brez bakterij ne morejo razmnoževati. Ravno zaradi te lastnosti so v zadnjem času, ko se število odpornih bakterij na antibiotike zvišuje, ponovno postali zanimivi, saj jih lahko uporabljamo kot zdravilo za zdravljenje bakterijskih infekcij. Študije interakcij med bakte ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;molecular biology
Dr. Aleš Podgornik je vodja razvoja v podjetju BIA Separations, ki je bilo ustanovljeno leta 1998 z namenom razvoja in trženja t.i. inteligentnih filtrov. Gre za posebne materiale, ki omogočajo izjemno hitro izolacijo bioloških makromolekul. Zaradi tega so pomembni za pripravo bioloških zdravil, kot ...
Leto: 2009 Vir: videolectures.net
Št. zadetkov: 31
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: