Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 94
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;VSŠ;raziskava tržišča;cenitve nepremičnin;terminski plani;
Analiza možnosti stanovanjske gradnje v mestni občini Nova Gorica in okolici
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;OG-MO;izgradnja;prizidek;pogodba;terminski plan;stroškovna analiza;časovna analiza;
V predmetnem diplomskem delu je opisan in prikazan celoten potek izgradnje prizidka domu ostarelih. V delu je predstavljena stroškovna in časovna analiza izvedbe prizidka. Ta opredeljuje vzroke, odstopanja, njihove posledice in prevzem odgovornosti. Delo prav tako obravnava projekt, dejanski potek i ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;OG-MO;rekonstrukcija;javna naročila;časovno odstopanje;stroškovno odstopanje;
Potek gradnje večjih investicij ne mine brez zapletov. Pogosto nastajajo časovna in stroškovna odstopanja. Še posebej je to občutljiva zadeva, ko se gre za javne investicije. V diplomski nalogi je opisan potek gradnje preko javnega naročila. Začne se splošnim opisom objekta in cilji investicije. Sle ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;OG-MO;izgradnja;terminski plan;analiza;stroški;odstopanja;
Graditev objektov je proces, ki zajema več med seboj povezanih dejavnosti. Osnovni cilj gradbenega podjetja je, da gradbeni projekt izvede kvalitetno s čim nižjimi stroški in v najkrajšem možnem času. Zato je pomembna priprava, kjer se predvidijo vsi stroški in čas dela, ter sprotna kontrola in ukre ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;gradbena pogodba;vzorec GZS;atributi gradbenih pogodb;parametri gradbenih pogodb;FIDIC pogoji gradbenih pogodb;
Skozi čas se je gradbena pogodba precej razvila. V preteklosti je gradbeno pogodbo oziroma dogovor za gradnjo predstavljal le stisk roke obeh strank in poštena beseda. V današnjem času pa je gradbena pogodba veliko bolj kompleksnejša in vsebuje ogromno pravne podlage in pogodbenih pogojev katerim je ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;VSŠ;OG-MO;BIM;IFC;model proizvodnje;popis;ponudba;količine;kalkulacija;viri;tehnologija;terminski plan;stroški gradnje;
Vsa večja gradbena podjetja z namenom konkurenčnosti že nekaj let uvajajo in razvijajo procese digitalizacije. Njihov cilj je predvsem povečanje učinkovitosti vodenja investicije v vseh fazah gradnje. Tako kot se projekt deli na različne faze, lahko temeljno področje projektnega vodenja razdelimo na ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;UNI;VKI;mrežno planiranje;metoda CPM;metoda PERT;Pertmaster;
Planiranje projektov z metodama CPM in PERT
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;VSŠ;planiranje;Vico cintrol 2008;ciklogrami;
Uporaba programskega okolja Vico Control 2008 na primeru planiranja gradbenih del stanovanjsko poslovnega objekta
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;VSŠ;informacijska podpora;gradnja cest;vzdrževanje cest;
Informacijska podpora procesom graditve in vzdrževanja cestne infrastrukture
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;VSŠ;premostitveni objekt;prekladna konstrukcija;pomični opažni sistem;
Tehnologija in organizacija gradnje viadukta s pomičnim opažnim sistemom
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 94
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: