Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 270
Izvirni znanstveni članek
Oznake: participacija;javnost;
Avtor preizprašuje koncept političnega organiziranja razvitih industrijskih družb v luči sprejemanja pomembnih razvojnih odločitev, ki usodno vplivajo na pogoje bivanja na Zemlji. Glede sprejemanja odločitev o raziskovanju in komercializiranju izsledkov tehnologije se zavzema za takšne komunikacijsk ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: politika;oblast;participacija;država;nevladne organizacije;
Aarhuska konvencija pomeni zaradi uvajanja participativne demokracije v strankarsko-parlamentarni sistem pomemben izziv za politološki premislek. Avtor je za konceptualni okvir premisleka vzel Offejeve teze o kapitalistični drzavi oz. javni oblasti in pokazal, da je vstop javnosti v politične arene ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake:
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Vabljeno predavanje na konferenci brez natisa
Oznake:
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;država;kapitalistična država;politični boji;
Vloga države pri zagotavljanju nacionalnih interesov
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Avtor izpeljuje tezo, da potenciale informacijsko-komunikacijske tehnologije (IKT) v političnem in civilnodružbenem prostoru ni mogoče v celoti izkoristiti, če je ta dizajniran le po konceptu predstavniške demokracije. Znotraj tega koncepta je IKT izkoriščena le za posredovanje informacij on-linein ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake:
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake:
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake:
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake:
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 270
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: