Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 27
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: češka književnost;slovaška književnost;češko-slovaški kulturni odnosi;slovaško-češki kulturni odnosi;ocene;
Literarni odnosi med Čehi in Slovaki
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Ni določena
Oznake:
Česká a slovenská výkladová lexikografia na začiatku 21. storočia: súbor príspevkov v rámci medzinárodného projektu Princípy a metódy tvorby výkladového slovníka, ur. Jindra Světlá – Alexandra Jarošová – Albena Rangelova, Brno: Tribun EU, 2011, 220 str
Leto: 2015 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: primerjalna literarna veda;literarna zgodovina;nacionalne književnosti;Srednja Evropa;Vzhodna Evropa;kulturna identiteta;
Članek komentira Zgodovino literarnih kultur Vzhodne Srednje Evrope (History of the Literary Cultures of East-Central Europe). Avtor ob splošni pozitivni oceni tega znanstvenega podviga poda več kritičnih ugotovitev glede pojmov "literarna kultura" in "Vzhodna Srednja Evropa".
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: antioksidanti;superoksid dismutaza;katalitični antioksidanti;reaktivne kisikove zmesi;mimetiki SOD;
Veliko bolezenskih stanj je povezanih s prekomernim nastajanjem reaktivnih kisikovih zvrsti (ROS). Z manganovimi spojinami, ki oponaøajo reakcijo dismutacije, ki jo katalizira encim superoksid dismutaza (SOD), se odpira moænost nevtralizacije reaktivnosti ROS. Ti katalitioeni antioksidanti, ki so ma ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: primerjalna literarna veda;medbesedilnost;intertekstualnost;knjižne ocene;
Svetovna primerjalna književnost in njen slovanski prispevek
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: narodni prerod;literarni tokovi;literarni razvoj;slovanske književnosti;
Članek obravnava problem narodnega preroda in literarnih smeri. Na podlagi gradiva iz slovanskih literatur skuša prikazati anomalije pri njihovem razvoju, sinkretični značaj poetik literarnih smeri ter njihovo medsebojno prepustnost. Avtor skuša pokazati, da narodni prerodi niso le stvar 19. stoletj ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: češka književnost;rokopisi;Kraljedvorski rokopis;Zelenogorski rokopis;strip;fikcija;Šifry mistra Hanky;Hanka;Václav;1791-1861;"Kraljedvorski rokopis";Matějíček;Tomáš Hibi;"Šifra mistra Hanky";Jerie;Karel;
Študija raziskuje stripovsko knjigo Šifra mistra Hanky ( Hankova šifra ) s poudarkom na deležu dokumentarnih sestavin in fikcije v zgodbi. Usmerjena je v vlogo Václava Hanke in Josefa Dobrovskega kot postav v tej zgodbi. Obravnavana je tudi uporabnost besedila za izobraževalne namene, saj se dejstva ...
Leto: 2014 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: slovenščina;slovaropisje;slovarji;knjižni jezik;
Jeseni l. 2014 je izšla druga, dopolnjena in deloma prenovljena izdaja Slovarja slovenskega knjižnega jezika (prva izdaja 1970–1991), ki zapolnjuje vsebinsko in časovno vrzel v opisu slovenskega jezika med prvo izdajo SSKJ in novim slovarjem slovenskega jezika, ki bo nastajal v naslednjih letih. Pri ...
Leto: 2015 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Diplomsko delo
Oznake: molekulsko modeliranje;računalniška podprto načrtovanje učinkovin;DNA topoizomeraza II[alfa];katalitični inhibitorji;
Leto: 2018 Vir: Univerza na Primorskem (UP)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: sinteza;alfa-amino kisline;metode;
The synthesis of unnatural alpha-amino acids is an area of research that has gained a lot of attention in recent years. The availability of synthetic methods for novel unnatural alpha-amino acids derivatives and related compounds will be critical in the de novo design of molecules that mimic the con ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 27
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:
Jezik: