Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 19
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: visoko šolstvo;Slovenija;razvoj;
Značilnosti sodobne družbe
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Predgovor, spremna beseda
Oznake: pedagoško delo;vzgoja in izobraževanje;znanje;učenje;
Inovativnost in ustvarjalnost
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology
Zdi se, da je šola nenehno v krizi; nihče nikoli ni zadovoljen z vlogami, ki jih šola opravlja, večina nas ima številne nasvete, kako bi lahko bilo bolje. Šola pa kot da se noče spremeniti. V sodobnem svetu je skorajda edina konstanta, ki je obvezna za določen del populacije, in to vse daljši čas. K ...
Leto: 2010 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: social sciences;sociology
Občutek t. i. krize vrednot oziroma povečane neetičnosti v medosebnih odnosih gre verjetno vsaj deloma pripisati negotovosti, ki je skorajda zaščitni znak današnjega časa. Začaran krog negotovosti se samo krepi z nenehnim moraliziranjem, pogosto zasnovanem na javnem mnenju in ne na dejstvih, znanju, ...
Leto: 2011 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: izobraževalni sistemi;domoljubje;domovinska vzgoja;nacionalna identiteta;osamosvojitev;patriotizem;zgodovina;evropska identiteta;Slovenija;raziskave;
Razprave o domoljubju na Slovenskem se intenzivno soočajo in jih je mogoče, upoštevajoč različne poglede, razvrstiti v dve dokaj medsebojno različni in konceptualno oddaljeni skupini. Prvo, dokaj liberalno usmerjeno, predstavljajo tisti posamezniki, ki so prepričani, da poudarjen koncept domoljubja ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: visoko šolstvo;Slovenija;razvoj;
Pomen izobraževanja v družbi prihodnosti
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;biological education
Znanje je že danes, v družbi prihodnosti pa naj bi bilo toliko bolj, pozicijska dobrina, zato so vprašanja, povezana tako z usvajanjem kot oblikovanjem novega znanja, ključna tako za posameznika kot družbo. Intenziviranje pomena uporabnosti znanja, znanja za tukaj in zdaj, ne da bi krepili moč znanj ...
Leto: 2007 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: biology;health sciences;public health
Družbeni odnosi v sodobni družbi so medikalizirani. Morda zaradi tega lahko govorimo o psihosomatski družbi. Pojmovanje telesa in zdravja v moderni družbi odraža spremembe v razumevanju intimnosti. Še več. V zadnjih desetletjih je bila glavna vloga države zagotavljanje pogojev in sredstev za javno z ...
Leto: 2007 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: social sciences;education
Sodobna družba je privzdignila pomen znanja. Govorimo celo o družbi znanja; znanje je tisto, ki zagotavlja družbeni razvoj in pomembno vpliva na položaj posameznika. Na njegovo zmožnost, da je subjekt družbenega delovanja v sicer kompleksnem svetu. Prav zato se zdi naravno, da ima šola, ki je bila u ...
Leto: 2008 Vir: videolectures.net
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: izobraževanje;izobraževalni sistemi;izobraževalna politika;enake možnosti;standardi;mednarodne primerjave;reforme;priporočila;Slovenija;education;educational systems;educational policy;equal opportunities;standards;international comparisons;reforms;recomendations;Slovenia;
Leto: 2004 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 19
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:Tipologija:

Jezik: