Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Doktorska disertacija
Oznake: onesnaženost zraka;bolezni dihal;otroci;časovni trendi;ekološka raziskava;Zasavje;onesnaževanje;zrak;disertacije;
An environmental model for the relationship between air pollution and respiratory diseases in children
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Magistrsko delo
Oznake: sanitarno inženirstvo;onesnaženo ozračje;bolezni dihal;epidemiološka ekološka raziskava;kakovost podatkov;dostopnost podatkov;Zasavje;
Leto: 2016 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;delovni stres;vzgojiteljice;pomočnice vzgojiteljice;psihološke zahteve;obvladovanje dela;kvaliteta opore delovnega mesta;
Uvod: Vedno več je raziskav na področju delovnega stresa, ki ima dokazano negativne učinke na zdravje. Poklic vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice spada med zahtevnejše in obremenjujoče poklice, saj skrbijo za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Večina do sedaj objavljenih raziska ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: hrup;vrtec;dejavniki tveganja;delovno mesto;vzgojitelj;
Hrup kot dejavnik tveganja na delovnem mestu vzgojiteljev
Leto: 2009 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: hrup;vrtec;dejavniki tveganja;delovno mesto;vzgojitelj;
Hrup v vrtcih in izpostavljenost pri predšolskih otrocih
Leto: 2009 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;kakovost notranjega zraka;glive v zraku;bakterije v zraku;črni ogljik;ogljikov dioksid;
Uvod: Kakovost notranjega zraka je odvisna od kemičnih, bioloških ter fizikalnih dejavnikov. Z zrakom se prenašajo številni mikroorganizmi, ki lahko predstavljajo vir okužbe. Črni ogljik lahko, kot pomembno onesnaževalo ozračja, vpliva na klimatske spremembe v okolju in na zdravje ljudi. Visoke konc ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Univerzitetni, visokošolski ali višješolski učbenik z recenzijo
Oznake: higiena;
Zdravje in okolje
Leto: 2010 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kakovost zunanjega zraka;učinki na zdravje;raziskava časovnih trendov;ocenjevanje izpostavljenosti;Zasavje;
Kakovost zunanjega zraka kot determinanta zdravja
Leto: 2014 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Strokovni članek
Oznake: živila;varna hrana;gensko spremenjana živila;potrošniki;sprejemljivost živil;
Odziv potrošnikov na gensko spremenjena živila
Leto: 2009 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ozone;asthma;ecological time-trend study;logistic regression;Koper municipality;
Effects of ozone on consultations for asthma in children in Koper municipality
Leto: 2014 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: