Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 19
Doktorska disertacija
Oznake: onesnaženost zraka;bolezni dihal;otroci;časovni trendi;ekološka raziskava;Zasavje;onesnaževanje;zrak;disertacije;
An environmental model for the relationship between air pollution and respiratory diseases in children
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Magistrsko delo
Oznake: sanitarno inženirstvo;onesnaženo ozračje;bolezni dihal;epidemiološka ekološka raziskava;kakovost podatkov;dostopnost podatkov;Zasavje;
Leto: 2016 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;delovni stres;vzgojiteljice;pomočnice vzgojiteljice;psihološke zahteve;obvladovanje dela;kvaliteta opore delovnega mesta;
Uvod: Vedno več je raziskav na področju delovnega stresa, ki ima dokazano negativne učinke na zdravje. Poklic vzgojiteljice in pomočnice vzgojiteljice spada med zahtevnejše in obremenjujoče poklice, saj skrbijo za razvoj otrokovih telesnih in duševnih sposobnosti. Večina do sedaj objavljenih raziska ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;svetlobno udobje;dnevna osvetljenost;notranje okolje;ocenjevalni instrument;
Uvod: Področje dnevne osvetljenosti v stavbah je slabo raziskana tema. Pomanjkanje dnevne svetlobe ima dokazano negativen učinek na zdravje in počutje uporabnikov. Z namenom izboljšanja svetlobnega udobja v notranjem okolju stavb je treba izdelati ocenjevalni instrument (vprašalnik), s katerim bi oc ...
Leto: 2018 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;celovit model ocenjevanja;kazalci okolja;DPSIR;DPSEEA;kakovost zunanjega zraka;
Uvod: Čezmerno onesnaženje zunanjega zraka je eden izmed večjih okoljskih problemov tako v Evropi kot v Sloveniji. Med uporabna orodja za poročanje o stanju okolja uvrščamo kazalce okolja. Kazalci okolja temeljijo na petdelnem okviru presoje, t. i. okviru DPSIR, ki vključuje gonilne sile (D), obreme ...
Leto: 2018 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: hrup;vrtec;dejavniki tveganja;delovno mesto;vzgojitelj;
Hrup kot dejavnik tveganja na delovnem mestu vzgojiteljev
Leto: 2009 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: hrup;vrtec;dejavniki tveganja;delovno mesto;vzgojitelj;
Hrup v vrtcih in izpostavljenost pri predšolskih otrocih
Leto: 2009 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;živila;mikrobiološka varnost;usposabljanje zaposlenih;varnost živil;higiena živil;
Uvod: Način življenja zahodnega sveta teži k vedno hitrejšemu življenjskemu ritmu in posledično k povečanem povpraševanju po živilih, ki so namenjena takojšnjemu zaužitju. Zaposleni, ki rokujejo z živili v trgovskih verigah, imajo ključno vlogo pri prenosu patogenih mikroorganizmov, ki se prenašajo ...
Leto: 2018 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;kakovost notranjega zraka;glive v zraku;bakterije v zraku;črni ogljik;ogljikov dioksid;
Uvod: Kakovost notranjega zraka je odvisna od kemičnih, bioloških ter fizikalnih dejavnikov. Z zrakom se prenašajo številni mikroorganizmi, ki lahko predstavljajo vir okužbe. Črni ogljik lahko, kot pomembno onesnaževalo ozračja, vpliva na klimatske spremembe v okolju in na zdravje ljudi. Visoke konc ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;sanitarno inženirstvo;otroci;prehrana;zdravje;sol;
IZVLEČEK Uvod: Kuhinjska sol je pomemben dejavnik tveganja za povišan krvni tlak in posledično srčno-žilne bolezni. Raziskave so pokazale neposredno povezavo med vnosom soli v telo in zvišanim krvnim tlakom. Pri povečani količini soli v hrani nad 5 g, to je 2 grama natrija dnevno, se tveganje za na ...
Leto: 2018 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Št. zadetkov: 19
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: