Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Diplomsko delo
Oznake: poplave;izogibanje poplavam;geografski informacijski sistem;GIS;Atlas okolja;Eurowaternet-Slovenija;
Javno dostopna GIS orodja za preučevanje voda in poplav v Sloveniji
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: prehranjevanje starostnikov;klinični dietetiki;varnost hrane;
Prehranjevalne navade starostnikov in vloga kliničnega dietetika v institucionalnem varstvu
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: poplave;izogibanje poplavam;geografski informacijski sistem (GIS);Atlas okolja;Eurowaternet-Slovenija;
Znanost in njena praktična uporaba sta odločilna za razvoj sleherne dejavnosti. Vse hitrejši ritem življenja in vedno večje število informacij nam narekujeta, da imamo v čim krajšem času na voljo veliko število različnih podatkov. Za dokumentiranje in analize prostorskih podatkov imamo danes na razp ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: prehranjevanje starostnikov;klinični dietetik;varnost hrane;
Starostniki so zelo raznolika skupina. V starostno obdobje se vstopi z različnimi prehranjevalnimi navadami, in slogom življenja ter iz različnih socialnih oz. družbenih slojev. V institucionalnem varstvu ima klinični dietetik pomembno vlogo pri sestavljanju ustrezne vsakodnevne prehrane starostnika ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;čutila;čutna pot;učenci;razredna stopnja;učitelji;učni načrti;spoznavanje okolja;narava;diplomska dela;
Naravno okolje je za otroka najboljša izkušnja pri spoznavanju in spodbujanju čutnih zaznav. Otrok mora doživeti in čutiti dejstva, ki mu jih navajamo pri pouku. Ni dovolj, da jih samo sliši in vidi, mora jih začutiti z vsemi čuti, kar mu ponuja naravno okolje. V naravnem okolju otrok dobi konkretno ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;kombinirani pouk;elementarno naravoslovje;učni načrti;učitelji;učenci;osnovne šole;kombinirani oddelki;
Diplomsko delo z naslovom Delo v kombiniranih oddelkih s poudarkom na vsebinah elementarnega naravoslovja združuje dve med seboj prepletajoči se zaokroženi celoti, in sicer teoretični in praktični del. V teoretičnem delu sta razložena kombinirani pouk z vsemi značilnostmi ter zgodovina vasi Kokra. V ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;prvo triletje;razredni pouk;spoznavanje okolja;naravoslovni dan;kmetija;
Diplomsko delo Obisk kmetije za učence prvega triletja Osnoven šole Šmartno na Pohorju v kontekstu naravoslovnega dne je sestavljeno iz dveh samostojnih, a med sebojđ povezanih enot (teoretične in praktične). V teoretičnem delu uvodoma predstavljamo učni predmet Spoznavanje okolja in njegove splošne ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;prvo triletje;spoznavanje okolja;onesnaževanje okolja;odpadki;
Magistrsko delo, ki nosi naslov Védenje in znanje otrok o onesnaževanju okolja v prvem triletju na območju občine Šentilj je sestavljeno iz teoretičnega in empiričnega dela. Teoretični del je razdeljen na: psihološki sklop, kjer je predstavljen otrok in njegove psihološke značilnosti; pedagoško-dida ...
Leto: 2018 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: