Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 93
Pregledni znanstveni članek
Oznake: podjetja;organizacija dela;organizacija poslovanja;zunanji izvajalci;teorija;
V prispevku pregledno analiziramo izbrana teoretična izhodišča, ki se najpogosteje uporabljajo pri proučevanju zunanjega izvajanja. Pri proučevanju koncepta zunanjega izvajanja se namreč uporablja več različnih teoretičnih izhodišč. Med njimi so najpogosteje uporabljene teorija transakcijskih strošk ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podpora;podporno okolje;podjetje;ustanavljanje;razvoj;
V sodobnem času, času gospodarske krize, temelji pomemben delež gospodarstva, tudi na manjših podjetnikih, manjših gospodarskih družbah in samozaposlenih. To se je kazalo že v preteklosti in tudi trenutno ima vedno večji pomen. V svojem diplomskem seminarju sem preučila kakšne so možnosti za le-t ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;notranje podjetništvo;podpora;upravljanje;management;uspešnost poslovanja;
Poslovanje organizacij je vedno bolj negotovo, tvegano in viharno. Načelo notranjega podjetništva naj postane filozofija učinkovitega in uspešnega upravljanja organizacije oziroma kakovostno izvajanje vseh aktivnosti v organizaciji na vseh ravneh s ciljem uravnoteženega zadovoljevanja potreb in zaht ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: zadovoljstvo;motiviranje;nagrajevanje;podjetje;podjetništvo;notranje podjetništvo;zaposleni;
Skozi celoten diplomski seminar smo poskušali s teoretičnega vidika opredeliti notranje podjetništvo, motiviranje in nagrajevanje in vpliv motiviranja in nagrajevanja na notranje podjetništvo. Predstavili smo splošne opredelitve notranjega podjetništva, razloge za pojav notranjega podjetništva ter o ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;podjetnik;razvoj podjetja;podporno okolje;lokalna skupnost;
Ali bo podjetništvo uspešno v Pomurski regiji, je odvisno od tega kakšne pogoje zagotavlja posamezna občina, kakšne poslovne priložnosti se jim ponujajo v tem okolju, kako posamezniki izrabijo svoje poslovne priložnosti in od tega koliko si vsak posameznik upa tvegati. Podjetnikove želje so, da ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;notranje podjetništvo;zaposleni;kadrovska politika;razvoj;kultura podjetja;farmacevtska industrija;
V teoretičnem delu diplomskega seminarja smo predstavili osnovne značilnosti notranjega podjetništva, ki smo jih nato preučevali v empiričnem delu. Podrobneje smo opisali ozračje, ki spodbuja notranje podjetništvo, pomen podpore vodstva, razvoj zaposlenih in notranje-podjetniško kulturo. V empir ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;notranje podjetništvo;projekti;turizem;
V diplomskem seminarju obravnavamo pojav notranjega podjetništva v podjetju Terme Lendava d.o.o.. V teoretičnem delu predstavljamo splošne opredelitve notranjega podjetništva, razloge za pojav notranjega podjetništva, ter ovire, ki se pri vpeljavi notranjega podjetništva v podjetje lahko pojavijo. N ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetništvo;notranje podjetništvo;inovativnost;inovacije;inovacijska dejavnost;dražbe;internet;
V delu diplomskega seminarja smo najprej proučili osnovne koncepte inovativnosti in inovacij, ki smo jih nato proučevali v empiričnem delu. V ta namen smo podrobneje opredelili inovacije, pojasnili kako jih delimo po vrstah in lastnostih, kdaj govorimo o inovacijski dejavnosti v podjetju ter na krat ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;rast podjetja;razvoj podjetja;konkurenca;tržna analiza;regije;
Pojem podjetništvo se danes v družbi pojavlja skoraj najpogosteje ali kar vsak dan. V literaturi bomo opazili da obstaja veliko definicij, vendar je vsem skupno, da je podjetništvo sposobnost, kreativnost, tekmovalnost in smisel za inoviranje. Diplomski seminar z naslovom Analiza širitve dejavnosti ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;podjetništvo;notranje podjetništvo;organizacijska kultura;kultura podjetja;
V delu diplomskega seminarja smo preučevali kakšne so možnosti razvoja notranje-podjetniške kulture v Perutnini Ptuj d.d. oziroma ali je v podjetju že razvita organizacijska kultura, ki deluje podporno notranjemu podjetništvu. Zato smo najprej opredelili notranje podjetništvo, organizacijsko kulturo ...
Leto: 2011 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 93
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: