Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 32
Bibliografija, kazalo ipd.
Oznake: kazala;revija Varstvoslovje;
Article, subject, and author index 2009 of the Journal of criminal justice and security
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nacionalna varnost;varnostna politika;strategija nacionalne varnosti;Slovenija;
Zaznava deklarativnih virov ogrožanja nacionalne varnosti v slovenski družbi
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: policija;policijska diskrecija;
Policijska diskrecija v kontekstu anglo-ameriškega izročila o vladavini prava
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: terorizem;teroristične organizacije;teroristi;rekrutacija;Islamska država;diplomske naloge;
Terorizem je v vseh svojih pojavnih oblikah ena najhujših groženj globalnemu miru in varnosti, saj teroristična dejanja resno škodujejo uživanju človekovih pravic, ogrožajo socialni in gospodarski razvoj vseh držav ter spodkopavajo globalno stabilnost in blaginjo. Verski terorizem je prevzel vodilno ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: podjetja;farmacija;varstvo pred požari;ocena požarne ogroženosti;načrtovanje požarne varnosti;izvajanje požarne varnosti;diplomske naloge;
V današnjem času ima varnost poseben pomen v vsakem okolju. Da bi od tega imeli korist, moramo vsakodnevno vlagati in skrbeti za dobro organiziranost varnosti. V podjetju med glavne elemente varstva uvrščamo prav požarno varnost, saj so prav tam delavci vseskozi podvrženi raznim oblikam nevarnosti. ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: varnost;zagotavljanje varnosti;varnostna politika;lokalna skupnost;diplomske naloge;
V diplomskem delu je predstavljeno zagotavljanje varnosti na ravni lokalne skupnosti, in sicer skozi študijo primera Občine Kozje. Za varnost v prvi vrsti skrbi občina, saj je to njena dolžnost. Ugotovili smo, da k zagotavljanju varnosti največ doprinesejo prostovoljne organizacije, ki so v Občini ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: promet;cestni promet;avtoceste;vožnja v nasprotno smer;preprečevanje;diplomske naloge;
Diplomsko delo obravnava preprečevanje vožnje v nasprotno smer po avtocesti. Glavna tema raziskovanja je praksa in vizija preprečevanja vožnje v nasprotno smer v Republiki Sloveniji. Za vožnjo v nasprotno smer po avtocesti je v veliki meri kriv človek, ki se ne drži pravil v cestnem prometu. Vožnja ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: podjetja;varstvo pred požari;požarno varovanje;požarni načrti;načrti evakuacije;zasebnovarnostne službe;usposobljenost;diplomske naloge;
Požarno varovanje je eden izmed preventivnih ukrepov varstva pred požarom. Vedno bolj se zavedamo, da je požarna varnost pomembna za stabilno in varno poslovanje podjetja. V Republiki Sloveniji ima vsakdo pravico do varstva pred požarom, zato to področje ureja veliko zakonov, uredb in pravilnikov. T ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: kritična infrastruktura;krizno upravljanje;električna energija;naravne nesreče;žled;tveganja;študija primera;diplomske naloge;
Življenja si danes brez električne energije ni več moč predstavljati. Od električne energije je odvisno delovanje države, gospodarstva ter vpliva na kvaliteto življenja vsakega posameznika. Električna energija spada pod kritično energetsko infrastrukturo, kar pomeni, da lahko grožnje, ki ji pretijo, ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: naravne nesreče;varstvo pred nesrečami;ogroženost;zaščita;reševanje;diplomske naloge;
Narava in človek s svojimi dejavnostmi povzročata naravne in druge nesreče. Večje naravne in druge nesreče so tiste, ki lahko ogrozijo ali prizadenejo zdravje ali življenje ljudi, povzročijo večjo premoženjsko škodo ali povzročijo škodo v naravi oziroma okolju. Med naravne nesreče, ki najbolj ogrož ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 32
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: