Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 128
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska naloga;UNI;GIG;žerjav;tirnica;geometrija;razpon;višinska razlika;geodetska mreža;izravnava;
Za kontrolo geometrije tirnic žerjavne proge smo izvedli izmero za določitev horizontalnega in višinskega poteka z različnimi metodami. Uporabili smo klasično polarno metodo geodetske izmere v kombinaciji z nastavkom % platformo L, metodo alinman z odčitki na kotniku in geometrični nivelman. Metode ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;niveliranje;nivelmanska mreža;izravnava;ocena natančnosti;višine točk;vertikalni premiki;
Sanacija nivelmanskega poligona 2-21 (Ljubljana-Zidani most)
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;prečni profili;izračun volumnov;zakoličevanje;
Izmera prečnih profilov in izračun volumnov na cesti Plave-Neblo
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;geometrični nivelman;niveliranje;nivelmanska mreža;reper;izravnava;
Sanacija mestne nivelmanske mreže Trbovlje
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;zakon o gradnji objektov;geodetski načrt;geodetski instrumenti;zakoličevanje objektov;evidentiranje objektov;gospodarska javna infrastruktura;
Geodetska dela pri izgradnji objektov
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;dovoljena odstopanja;kontrolne meritve;geodetski pribor;ISO 17123;natančnost;
Analiza ISO standardov za potrebe geodezije v inženirstvu
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Ni določena
Oznake: telekomunikacijsko omrežje;elektronske komunikacije;gospodarska javna infrastruktura;zakoličevanje;geodetski načrt;vpis v uradne evidence;
V diplomski nalogi so obravnavana geodetska dela v postopku načrtovanja in gradnje telekomunikacijskega omrežja ter kasnejšega vpisa v zbirni kataster gospodarske javne infrastrukture. Geodet začne z delom že v fazi samega načrtovanja, saj mora projektantom zagotoviti ustrezno podlogo za projektiran ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: tektonika;geodinamika;nivelmanski vlak;Ljubljanska kotlina;Slovenija;
S primerjavo geodetskih podatkov nivelmanskega vlaka med Ratečami in Ljubljano ter topografskega profila vzdolž reke Save smo ugotovili razlike v hitrosti vertikalnih premikov, ki jih pripisujemo recentni geodinamiki. Poleg splošnega trenda relativnega dviganja v smeri od juga proti severu smo na ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: geodezija;diplomska dela;VSŠ;normalne ortometrične višine;elipsoidne višine;GPS;niveliranje;višinski sistemi;
Primerjava elipsoidnih in normalnih ortometričnih višin
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 128
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: