Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 386
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;ekonomski razvoj;primerjalna analiza;ekonomski kazalci;mednarodno gospodarstvo;
Slovenia and the world - statistical comparison
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: medijska politika;ZDA;množični mediji;demokracija;politično komuniciranje;lastniški odnosi;
Osrednja ideja demokracije leži v načelu, da naj bi običajni državljan vsaj do neke mere poznal in nadzoroval aktivnosti svoje vlade. Predpogoj za dejavnejše politično delovanje pa so dobre informacije o vladi in politiki nasploh. In tu nastopijo mediji, saj brez njih skoraj ne more potekati politič ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mednarodno gospodarstvo;recesija;ekonomske krize;ekonomski razvoj;
Gospodarski razvoj v 20. stoletju lahko periodiziramo v štiri obdobja: 1.) liberalno-tržno (1900-1913), 2.) obdobje konfliktov in avtarkije (1913-1950), 3.) zlato obdobje hitre rasti do leta 1973 4.) obdobje počasnejše rasti po letu 1973. Za zadnje je značilno zmanjšanje stopenj gospodarske rasti in ...
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Japonska;notranja politika;kultura;subkultura;teorija konvergence;kulturni modeli;relativizem;modernizacija;
Značilnosti homogenosti, egalitarnosti, skupinske orientiranosti in kolektivnih vrednot japonske družbe so močne in prevladujoče. Obstajajo pa številne subkulture, ki so vezane na rasno delitev japonske družbe, pa tudi na spol, starost, regijo, poklic itd. Ti tudi določajo dostop do številnih virov, ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Japonska;korporacije;podjetja;podjetništvo;gospodarstvo;sindikati;industrijski odnosi;
Za tri velika japonska središča moči, veliki biznis, parlament in državno birokracijo, je značilna medsebojna odvisnost in povezanost. V primerjavi s strukturo središč moči v evropskih in avstraloazijskih državah na Japonskem manjka en blok - delo oziroma njegovi sindikalni predstavniki. Vsi zaposle ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: onesnaževanje okolja;zakonodaja;
Številne vladne ekonomske politike postavljajo nekakšen kontrolni okvir ali neposredno omejujejo podjetniško aktivnost. Cilj takšne ekonomske vladne regulacije je preprečiti ali zavirati aktivnost podjetij in posameznikov, ki je v očeh javnosti oziroma zakonodaje opredeljena kot nepoštena, nezaželen ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Japonska;reforme;modernizacija;teorija konvergence;politične spremembe;
V japonski družbi obstajata dve tendenci - del sprememb gre v smeri značilnosti zahodnih družb, del sprememb še vedno odraža japonske posebnosti. Ocenjevanje spremembe (vsake, ne le) japonske družbe z vidika konvergenčne in nekonvergenčne teorije pa je koristno - ob predpostavki, da smo odprti za ar ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Antarktika;raziskovanje;policy analiza;
Antarktika kot raziskovalni laboratorij za vesolje
Leto: 1997 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Arktika;velesile;obrambni sistemi;militarizacija;
The author deals with military and ecological issues concerning the Arctic. This region is of strategic significance for both superpowers, especially as a polygon for developing strategic armament systems. Relations between Arctic states are given special attention, focused on unresolved issues (con ...
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Strokovni članek
Oznake: ZDA;javna politika;ekonomska politika;socialna politika;družbena neenakost;
Tudi v ZDA so časi, ko se vlada ni zanimala za ključne gospodarske, socialne ali tehnološke probleme nepovratno minili. Prav Clintonovo obdobje predsednikovanja bo verjetno prišlo v zgodovino kot obdobje intenzivnega poseganja države v gospodarstvo in družbo. Ameriška vlada danes potroši približno v ...
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 386
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: