Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 21
Diplomsko delo
Oznake: proizvodnja bioplina;energetske rastline;fermentor;
Mešanje različnih substratov v fermentorje za večji izplen metana
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: proizvodnja bioplina;koruzni hibridi;fermentor;metan;
Proizvodnja bioplina iz različnih hibridov koruze
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: fotovoltaika;sončne elektrarne;podnebje;energija globalnega sončnega obsevanja;sončne celice;Helleborus niger;Slovenija;
Vpliv geografske lege Slovenije na uporabo sončne energije
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: predsetvenik;vrtavkasta brana;krožna brana;poraba časa;poraba goriva;
Primerjava porabe časa in goriva pri uporabi različnih strojev za pripravo tal
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: antioksidanti;biodizel;metilni ester maščobnih kislin;indukcijsko obdobje;oksidativna stabilnost;Rancimat;
Vpliv antioksidantov na oksidativno stabilnost biodizla
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: rotary spreader;pendulum spreader;spread width;spread flow;
The paper demonstrates how different levels of shaft revolutions affect the performance of mono-disk rotary and pendulum fertiliser widely used by Slovenian farmers. Tests have been conducted on mono-disk rotary spreader manufactured by the Italian company AGREX, and on a pendulum spreader manufactu ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: mehanika loma;faktor intenzivnosti napetosti;CTOD;krivulje odpornosti;upogibni preizkušanec;jeklo;
Vpliv dimenzij preizkušancev in dolžine razpoke (a/W) na obnašanje CTOD krivulj odpornosti jekla NIONICRAL 70A : diplomsko delo
Leto: 1995 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Ni določena
Oznake: proizvodnja bioplina / koruzni hibridi / fermentor / metan;
Cilj diplomske naloge je bil ugotoviti, kateri zrelostni razred koruze, in kateri hibrid določenega zrelostnega razreda, daje največjo proizvodnjo bioplina in biometana. Preučevali smo tudi kemijsko sestavo plinov. Testirali smo hibride koruze zrelostnega razreda FAO 300 — FAO 400, FAO 400 — FAO 500 ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: fotovoltaika;sončne elektrarne v Sloveniji;ponebje;energija globalnega sončnega obsevanja;sončne celice;
Razvite države se vse bolj zavzemajo za kakovostnejše okolje, zato se uveljavljajo obnovljivi viri energije. Velik pomen dosega fotovoltaika. Uporaba sončne energije ima številne prednosti, vendar je na voljo premalo informacij o dejanskih izračunih uporabnosti solarnih tehnologij za bodoče uporabni ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: Predsetvenik;Vrtavkasta brana;Krožna brana;Poraba časa;poraba goriva;
V letu 2010 smo na katedri za biosistemsko inženirstvo Fakultete za kmetijstvo in biosistemske vede izvedli poizkus v katerem smo primerjali predsetveno obdelavo nekoč in danes. V poskusu smo uporabili tri različne priključke (predsetvenik, krožna brana in vrtavkasta brana) v štirih ponovitvah. Hote ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 21
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: