Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 17
Poljudni članek
Oznake:
V pričujočem tematskem sklopu predstavljamo Tomaža Luckmanna, enega izmed najpomembnejših predstavnikov fenomenološke sociologije. Luckmann pojmuje sociologijo kot humanistično disciplino - ne pa zgolj kot pozitivistično in empiricistično znanost - ki mora obravnavati človeka in družbo v pristno zgo ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Doktorska disertacija
Oznake: gradbeništvo;disertacije;konpozitni nosilci;zdrs med sloji;nelinearna analiza;Reissnerjev nosilec;numerična analiza;
Nelinearna analiza kompozitnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa med sloji
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: Luckmann;Thomas;Sociologi;
Utemeljitev za imenovanje dr. Tomaža Luckmanna, profesorja emeritusa, za častnega člana Slovenskega sociološkega društva
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska dela;UNI;kompozitni nosilec;zdrs med slojema;razmikanje slojev;analitična rešitev;elastičnost;
Analiza obnašanja dvoslojnih elastičnih nosilcev z upoštevanjem zdrsa in razmika
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: adhezijsko prednapeti beton;montažne konstrukcije;evropsski predstandard;analiza obtežb;linearna elastična globalna analiza;mejno stanje nosilnosti;mejno stanje uporabnosti;kabli;trenutne izgube prednapenjanja;časovne izgube prednapenjanja;
Analiza adhezijsko prednapetega nosilca : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Magistrsko delo
Oznake: jekleni skladiščni regali;skladišče;jeklena konstrukcija;statična analiza;dinamična analiza;magistrske naloge;
Ker se dandanes povečuje število skladišč, trgovin in logističnih centrov, se posledično povečuje število skladiščnih regalov. Skladiščni regali so tipi jeklenih konstrukcij, katerih namen je shranjevanje materialov, živil in izdelkov. V magistrskem delu bomo regale obravnavali kot jekleno gradbeno ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;armiranobetonska stavba;standard Evrokod;SAP2000;analiza;dimenzioniranje;plošča;stena;
V diplomski nalogi smo se ukvarjali z računsko analizo armiranobetonske stanovanjske zgradbe v skladu z načeli in določili standarda Evrokod ter dimenzioniranjem karakterističnih nosilnih elementov konstrukcijskega sistema. Najprej smo se posvetili analizi tipične medetažne konstrukcije zgradbe. V t ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: požarna odpornost;metoda končnih elementov;armiranobetonski stebri;temperaturna deformacija;lezenje;prehodna deformacija;Eurocode 2;fire resistance;finite element method;reinforced concrete column;thermal strain;creep strain;transient strain;Eurocode 2;
The paper describes a two-step finite element formulation for the thermo-mechanical non-linear analysis of the behaviour of the reinforced concrete columns in fire. In the first step, the distributions of the temperature over the cross-section during fire are determined. In the next step, the mechan ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Diplomsko delo
Oznake: gradbeništvo;diplomska naloga;UNI;predhodno prednapeti "V" nosilec;izgube sile prednapetja;napetosti;deformacije;povesi;nosilnost;Evrokodi;
V diplomski nalogi analiziramo in projektiramo prednapeti »V« nosilca dolžine 28,08 m ter višine 1,0 m, ki je del strešne konstrukcije armiranobetonske montažne hale. Nosilec je predhodno prednapet z 22 ravnimi kabli, katerih del je na obeh koncih nosilca nevtraliziran. Projektiranje izvajamo skladn ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gradbeništvo;konstrukcije;kompozitni nosilci;zdrsi;razmiki;analitične rešitve;elastičnost;civil engineering;construction;composite beam;slip;uplift;analytical solution;elasticity;
A mathematical model and its analytic solution for the analysis of stress-strain state of a linear elastic two-layer beam is presented. The model considers both slip and uplift at the interface. The solution is employed in assessing the effects of transverse and shear contact stiffnesses and the thi ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za gradbeništvo in geodezijo (UL FGG)
Št. zadetkov: 17
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: