Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 22
Pregledni znanstveni članek
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;terminologija;
Teoretični in terminološki vidiki koncepta trajnostnosti/sonaravnosti
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: ekonomska geografija;gospodarski razvoj;varstvo okolja;sonaravni razvoj;Slovenija;
Okoljska razvitost je obravnavana kot prispevek okolja k blaginji človeka (okoljske blaginje). V prvih dveh letih udejanjanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (2001-2006) se okoljske usmeritve zaradi notranjih in zunanjih dejavnikov glede na načrtovane cilje prepočasi udejanjajo. Gospodars ...
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geografija naselij;mesta;varstvo okolja;sonaravni razvoj;ekosistemi;
Mesta lahko pri iskanju svoje poti v trajnost najdejo dobre strokovne podlage, razlage in vzore v razumevanju delovanja ekosistemov. Če mesto prepoznamo kot ekosistem z medsebojno povezanostjo in soodvisnostjo vseh njegovih sestavin, lažje definiramo tudi njegovo nosilno sposobnost in z razumevanjem ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: geografska teorija;slovenska geografija;varstvo okolja;obletnice;Oddelek za geografijo FF Ljubljana;Slovenija;
Teoretične geografske smernice na področju okoljske geografije v Sloveniji sta po 1970 zasnovala S. Ilešič in D. Radinja. Sodelavci Oddelka so izdelali številne raziskave o antropogeni preobrazbi Slovenije in njenih pokrajin. Kasneje se je raziskovalno polje okoljske geogra- fije razširilo delno tud ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: klimatogeografija;klimatske spremembe;paleoklimatologija;holocen;Slovenija;Ljubljana;Trst;
V prispevku so prikazane glavne poteze spreminjanja podnebja v holocenu in kratek pregled metod paleoklimatskih rekonstrukcij. Mlajši dryas pred 10.000 do 11.000 leti je pomenil prehod zadnje ledene dobe v holocen. Najtoplejše obdobje holocena je bil altitermal med 6000 in 3000 pr. n. št., ki mu je ...
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: ekonomska geografija;gospodarski razvoj;varstvo okolja;sonaravni razvoj;Slovenija;
Okoljska razvitost je obravnavana kot prispevek okolja k blaginji človeka (okoljske blaginje). V prvih dveh letih udejanjanja Strategije gospodarskega razvoja Slovenije (2001-2006) se okoljske usmeritve zaradi notranjih in zunanjih dejavnikov glede na načrtovane cilje prepočasi udejanjajo. Gospodars ...
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;terminologija;
Članek obravnava večplastno zasnovo koncepta trajnostnosti in sonaravnosti. Sodi, da je umestno trajnostnost pojmovati kot načelo in sonaravnost kot praktično udejanjanje tega načela pri organizaciji in delovanju različnih materialnih dejavnosti. S pojmom sonaravni (prostorski, pokrajinski, regional ...
Leto: 2002 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: geografija;politična geografija;kulturna geografija;teritorialnost;prostor;družbeni prostor;politični prostor;kulturna pokrajina;
Članek skuša podati problematiko človekove teritorialnosti v razmerju do politične in kulturne geografije. Na teritorialnost se namreč navezuje vrsta elementov in vidikov, ki prispevajo k temu, da se katerakoli "anonimna" prostorska danost lahko preoblikuje v neko opredeljeno teritorialno enoto, za ...
Leto: 1999 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geografija;rekreacija;prosti čas;Domžale;Slovenija;
V prispevku so na kratko predstavljene nekatere pomembnejše ugotovitve o bližnji rekreaciji prebivalstva Domžal, mesta v bližini Ljubljane. Vir podatkov je bilo anketiranje v izvornem območju, torej v samem naselju. Pozornost je bila namenjena zlasti rekreacijskim navadam obravnavanega prebivalstva ...
Leto: 1999 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geografija;agrarna geografija;kmetijstvo;Slovenija, severovzhodna;
Po osamosvojitvi Slovenije je prišlo do številnih sprememb, ki so vplivale na razmere v kmetijstvu. kakšen je vpliv teh sprememb: pozitiven ali negativen? Ali se velikost slovenskih kmetij končno povečuje in njihova neugodna velikostna struktura izboljšuje? Kakšni so ob vstopanju Slovenije v Evropsk ...
Leto: 1999 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 22
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: