Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 25
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake:
Izhodišča. Presejalni program zgodnjega odkrivanja raka dojk je s stališča varstva pred ionizirajačimi sevanji upravičen, če je pričakovana skupna koristvečja od tveganja oz. škode za zdravje. Izvajanje postopkov optimizacijezagotavlja, da se posegi izvajajo z uporabo posegom prilagojene radiološke ...
Leto: 2004 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake:
V Združenih državah Amerike so oktobra 1992 sprejeli Zakon o merilih kakovostipri mamografiji. Zakon, ki je postavil temelje kakovostni mamografskidejavnosti, predpisuje postopke, s katerimi ustanove skrbijo za skladnost z merili kakovosti, in način pridobitve dovoljenja za opravljanje mamografske d ...
Leto: 2001 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: radiološka tehnologija;čas preleta;PET;PSF;rekonstrukcija;kakovost slike;razmerje med signalom in šumom;
Vpliv uporabe informacije o času preleta v rekonstrukcijskih metodah na kakovost PET/CT slike
Leto: 2014 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: radiološka tehnologija;diagnostični zaslon;DICOM GSDF;homogenost svetlosti;osvetljenost prostora;
Leto: 2015 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: radiološka tehnologija;dojke;računalniška tomografija;BCT;mamografija;biopsija;kontrastno slikanje;rak;
Leto: 2016 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;radiološka tehnologija;računalniška tomografija;zagotavljanje kakovosti;preverjanje kakovosti;programsko orodje Optimage;SANTEC;
Uvod: Test preverjanja kakovosti uporabljamo za doseganje najvišje ravni kakovosti računalniško tomografskega (CT) aparata. Standarden nadzor kakovosti je zelo težek in zamuden. Rešitev je v uporabi računalniškega programa Optimage, ki temelji na digitalnem preverjanju kakovosti slik s pomočjo ocenj ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: medicinska fizika;ščitnica;gama kamera;števec privzema;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Magistrsko delo
Oznake: medicinska fizika;pozitronska emisijska tomografija;radiofarmaki;rekonstrukcijski algoritmi;parkinsonova bolezen;
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za matematiko in fiziko (UL FMF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;radiološka tehnologija;diagnostične referenčne ravni;diaskopija;produkt doze in ploščine slikovnega polja;travmatološki posegi;
Uvod: Diagnostične referenčne ravni (DRR) so vrednosti doz ionizirajočega sevanja pri diagnostičnih radioloških posegih, za katere pričakujemo, da pri optimiziranih posegih niso presežene. Diagnostične referenčne ravni se določijo kot vrednost tretjega kvartila porazdelitve vzorca povprečnih vrednos ...
Leto: 2018 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Št. zadetkov: 25
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:
Jezik: