Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 398
Izvirni znanstveni članek
Oznake: trženje;poslovna psihologija;izdelki;uporaba;potrošniki;raziskovalni podatki;
V prispevku so predstavljeni rezultati raziskave, ki je nastala na podlagi raziskave, v kateri Bearden in Etzel (1982) pojasnjujeta vpliv vidnosti in nujnosti uporabe izdelkov kot dejavnikov za določanje moči referenčnih skupin.Bearden in Etzel določata vpliv referenčnih skupin na (a) posedovanje iz ...
Leto: 1998 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: trženje;marketing;konkurenca;komuniciranje;
Vsebina in namen prispevka zajemata tri področja: (1) prikaz sprememb v sestavi marketinškega komunikacijskega spleta, kar je posledica razvoja novih komunikacijskih orodij, (2) prikaz integriranega marketinškega komuniciranja, ki se je razvilo kot posledica neusklajenosti komuniciranja v organizaci ...
Leto: 1998 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: trženje;imidž;self imidž;oblačila;
V prispevku je obravnavan odnos med konceptom samega sebe in izbiranjem izdelka oziroma znamke izdelka. Uvodni del zajema predstavitev koncepta samega sebe (opredelitev, uporaba in struktura), merjenje self imidža ter opredelitev osnovnih pogojev za marketinško aplikacijo self imidža (kdaj postane s ...
Leto: 1997 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: prodajalne;image;oblikovanje;predstava;trgovske družbe;trgovinsko podjetje;potrošnik;vedenje;zadovoljstvo;zaznavanje;pospeševanje prodaje;organiziranost;metode;dejavnost;podjetje;trgovec;osebje;organizacijske strukture;prodajna funkcija;tržne raziskave;trgovina;Müller Maribor;Trgovsko podjetje;Maribor;Diplomske naloge;Trgovinsko podjetje;Prodajni centri;Trgovske hiše;Podobe;Lokalni potenciali;Dejavniki;Trgovska podjetja;Trgovski centri;Nakupovalni centri;
Imidž trgovske hiše Müller Maribor : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: neposredna prodaja;direktno trženje;baze podatkov;katalogi;podatki;varstvo podatkov;marketing mix;marketinški splet;marketing;trženje;prodaja po telefonu;telemarketing;prodaja po pošti;Slovenija;storitve;tržna analiza;tržne raziskave;oskrba;dobavitelji;blago;odjemalec;Neckermann;Kataloška prodaja;Maribor;d.o.o.;Diplomske naloge;Neposredno trženje;Podatkovne zbirke;Direktni marketing;Prodajni kanali;Trženjski splet;Tržno komuniciranje;Elektronska trgovina;Elektronske komunikacije;Tržni mehanizem;Zbiranje podatkov;Analiza podatkov;
Uporaba zbirk podatkov pri neposrednem trženju na primeru kataloške prodaje Neckermann : diplomsko delo
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: oglasi;oglaševanje;ekonomska propaganda;fotografija;telekomunikacije;telefon;telemarketing;metodologija;stališča;potrošnik;uporabniki;vedenje;ankete;motiviranje;odločanje;Slovenija;operatorji;dejavnost;Telekom Slovenije;d.d.;Diplomske naloge;Storitvene dejavnosti;Telekomunikacijsko omrežje;Mobitel;Ljubljana;Potrošniški interesi;Vedenjske raziskave;Fotografski motivi;Mobilni komunikacijski sistemi;Fotografija;Človeško obnašanje;Vedenjski vzorci;Oglasi;Manipulacija;
Fotografija v oglasih družbe Mobitel d.d. : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: komuniciranje;oblikovanje;sodobnost;teorija;modeli;državna uprava;javne službe;upravna dejavnost;javna uprava;pismenost;izboljšave;medosebni odnosi;poslovna psihologija;Slovenija;Ministrstvo za notranje zadeve;Urad za upravne notranje zadeve;Diplomske naloge;Verbalna komunikacija;Neverbalna komunikacija;Poslovno komuniciranje;Pisno sporočanje;Urad za migracije;Oblike;
Vloga eksternega komuniciranja v Uradu za upravne notranje zadeve in Uradu za migracije : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: poslovna pogajanja;pogajanje;uspešnost poslovanja;napake;poslovni bonton;tehnika;zavarovalnice;psihologija osebnosti;zadovoljstvo;ocenjevanje;človeški kapital;komuniciranje;metode;predstava;teorija;reševanje problemov;#Zavarovalnica #Tilia;Novo mesto;d.d.;Diplomske naloge;Pogajalske tehnike;Komunikacijska tehnika;Poslovna uspešnost;Pogajalska izhodišča;Pogajanje;Zahteve;Ciljani skrining;Dejavniki;Tujci;Človeško obnašanje;
Uspešna poslovna pogajanja : [diplomsko delo]
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: inovacije;telekomunikacije;telefon;tržne raziskave;informacijska tehnologija;razvoj;trendi;spremembe;aplikacija;tržna analiza;povezanost;Slovenija;integracija;izdelki;proizvodi;prednost;Inovativno mišljenje;Diplomske naloge;Odločitveni sistemi;Difuzijski procesi;Telefonija;Brezžične komunikacije;Visoka tehnologija;Mobilni telefoni;Inoviranje;Elektromagnetno sevanje;Telefonski sistemi;Marketinška strategija;Nevtralizacijske naprave;Tržno komuniciranje;Mobilni komunikacijski sistemi;
Difuzija inovacije - primer nevtralizatorja sevanja mobilnih aparatov : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;avtomobilska industrija;blagovne znamke;kupci;segmentacija;predstava;nabava;modeli;nakup;cilj;Slovenija;Citroën Slovenija;Koper;d.o.o.;Diplomske naloge;Ugotavljanje zmožnosti;Želje;Avtomobilski trg;Vozila;Gospodarske dejavnosti;Službe;Avtomobili;Osebna vozila;Xsara Picasso (blagovna znamka);Citroën C2-C5 (blagovna znamka);Predstavitve;
Ugotavljanje potreb in želja pri družbi Citroën : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 398
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: