Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 15
Diplomsko delo
Oznake: separacijski procesi;fazno ravnotežje;glicerol;natrijev sulfat;natrijev klorid;superkritični fluidi;T-separator;
Namen diplomskega dela je bil skoncentrirati sol v spodnji fazi v zgornji pa glicerol in vodo. Iz začetnih raztopin (0,01 mol/L vodne raztopine Na2SO4, 1 ut. % Na2SO4 - 10 ut. % glicerol – ost. voda in 1 ut. % NaCl – 10 ut. % glicerol – ost. voda) smo želeli zmanjšati vsebnost soli s tremi visokotem ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Doktorska disertacija
Oznake: goba G. lucidum;subkritični fluidi;superkritični fluidi;superkritična ekstrakcija;klasična ekstrakcija;antioksidativnost;anti-AChE aktivnost;protitumorska aktivnost;topnost;sub-kritični propan;superkritični ogljikov dioksid;triolein;Chrastilov korelacijski model topnosti;Biokemija;Disertacije;Superkritični fluidi;Ekstrakcije;Ganoderma lucidum;
Tehnologije s superkritičnimi fluidi omogočajo pridobivanje produktov, z lastnostmi, ki jih je s klasičnimi postopki zelo težko ali celo nemogoče doseči. Visokotlačni procesi, kot je na primer postopek superkritične ekstrakcije, predstavljajo alternativo za izolacijo snovi iz G. lucidum z visoko bio ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: trosnjaki;klasična ekstrakcija;maščobne kisline;transesterifikacija;plinska kromatografija;antioksidanti;diplomske naloge;
Glavni namen diplomske naloge je bila pridobitev in analiza biološko aktivnih spojin ekstrakta iz različnih vrst gob družine Polyporaceae (luknjarke). Osredotočali smo se na več vrst različnih gob, nabranih po različnih lokacijah po Sloveniji na različnih vrstah plodišča ter različni nadmorski višin ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: izolacija;biološka aktivnost;organska topila;UV ekstrakcija;prosti radikali;diplomske naloge;
Ekstrakcijski postopki so že od nekdaj učinkoviti za industrijo, predvsem živilsko, saj omogočajo relativno hitro in učinkovito izolacijo bioaktivnih komponent. Vedno večjo pozornost v svetu pridobivajo tudi različna prehranska dopolnila, zato smo si izbrali atraktivno in okusno medicinsko gobo Her ...
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: superkritični fluidi;fazna ravnotežja;resveratrol;topnost;binarni sistem;ternarni sistem;diplomske naloge;
V diplomski nalogi smo določili fazna ravnotežja za binarni sistem (resveratrol/ogljikov dioksid) pri 40 °C ter 60 °C v območju tlakov med 40 in 500 barov ter za ternarni sistem (resveratrol/etanol/ogljikov dioksid) pri 60 °C in tlaku 300 barov. Za določitev topnosti smo uporabili statično-analitičn ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Ni določena
Oznake: Fagopyrum esculentum;ekstrakcija rastlinskih materialov;biološka aktivnost;organska topila;superkritična ekstrakcija;hidrolizirajoči tanini;
Za izolacijo biološko aktivnih komponent uporabljamo postopek ekstrakcije. Namen je bil ugotoviti kako izbira topila in procesni pogoji vplivajo na kvaliteto oziroma na sestavo ekstrakta pridobljenega iz navadne ajde (Fagopyrum esculentum). Pri eksperimentalnem delu smo uporabili konvencionalne in s ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: antioksidativnost;fenolne spojine;izolacija;konvencionalna ekstrakcija;diplomske naloge;
V zadnjem času se je povečalo zanimanje za liste Stevie rebaudiana Bert, saj ti predstavljajo vir nekaloričnih sladil, znanih kot steviolni glikozidi, ki v prehrambeni industriji vse pogosteje nadomeščajo tradicionalna sladila in omogočajo zmanjšanje vnosa sladkorja v telo. Predvsem listi rastline v ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: ekstrakcija;rastlinski materiali;konvencionalna topila;aktivne komponente;antioksidativna učinkovitost;diplomske naloge;
Za ekstrakcijo komponent iz naravnih materialov se uporabljajo različne tehnike. Glavni namen diplomskega dela je bil določitev najustreznejše ekstrakcijske tehnike ter izbire konvencionalnega topila, ki daje najboljši izkoristek ekstrakcije in pri tem ne uniči biološko aktivnih komponent. V ekstrak ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: subkritična ekstrakcija;propan;heksan;maščobne kisline;chia semena;diplomske naloge;
Superkritična ekstrakcija zaradi mnogih pozitivnih lastnosti nadomešča druge ekstrakcijske metode v prehrambeni, kozmetični, farmacevstki in kemijski industriji ter v industriji pijač. V zadnjem času se prehrambena industrija močno nagiba k uporabi tako imenovanih superživil oz. super hrane. Mednje ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: paradižniki;konvencionalna ekstrakcija;antioksidanti;antioksidativna aktivnost;biološka aktivnost;proantocianidini;diplomske naloge;
Cilj dela je bil preučiti hranilno sestavo in antioksidativno aktivnost materialov iz različnih delov paradižnika. Pri delu smo uporabljali liofiliziran material, ekstrakte in sok, pripravljen iz svežega paradižnika. Material za ekstrakcijo smo pripravili z liofilizacijo svežega paradižnika. Ekstra ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Št. zadetkov: 15
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: