Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 230
Video in druga učna gradiva
Oznake: kemijska tehnologija;analizna kemija;visokošolski učbeniki;volumetrija;elektroliza;
Analizna kemija I : zbrano gradivo
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: kemijska tehnologija;analizna kemija;visokošolski učbeniki;instrumentalna kemijska analiza;fizikalno kemijske metode;spektroskopija;elektrokemijske analizne metode;
Analizna kemija II : zbrano gradivo
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: kemijska tehnologija;analizna kemija;visokošolski učbeniki;stehiometrija;kemijsko računanje;
Naloge iz Analizne kemije 1 : zbrano gradivo
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Druge monografije in druga zaključena dela
Oznake: mladi raziskovalci;povzetki;zborniki;
Book of abstracts
Leto: 2013 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Doktorska disertacija
Oznake: odpadne vode;membranska kapacitivna deionizacija;učinkovitost razsoljevanja;prevodnost;kemometrijska klasifikacija;kemometrijska karakterizacija;hierarhično razvrščanje;metoda glavnih osi;večfaktorska linearna regresija;
V industriji se v večini procesov uporablja sveža in visoko kakovostna voda. Količina porabljene vode, ki je ob koncu posameznega procesa pravzaprav odpadna voda, je zelo velika ter za okolje obremenjujoča. Zato se v industriji uporabljajo različne tehnologije za čiščenje odpadne vode, ki bi se lahk ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: injekcije;nečistote;tankoplastna kromatografija;denzitometrija;
Denzitometrično določevanje nečistot v injekcijah in validacija metode : diplomska naloga visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: titration;end-point;potentiometric;hydrolysis;
Mathematical modelling of a multi-component titration system of hydrolytic titrations of metal ions is described. A comparison of the calculated and experimental titration curves and end volumes in the Ca2+ -F- system at different pH values of titrated solutions is presented. The determination of th ...
Leto: 1993 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: obstojna organska onesnaževala;poliklorirani n-alkani;plinska kromatografija;masna spektrometrija;površinska voda;
Diplomska naloga obsega razvoj metode priprave vzorcev za določevanje spojin obstojnih organskih onesnaževal z metodo plinske kromatografije povezane z masno spektrometrijo (GC/MS). Vsebnosti polikloriranih alkanov (PCA) v ekstraktih vodnih vzorcev smo določevali z analitsko tehniko kemične ionizaci ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: nonilfenol;oktifenol;plinska kromatografija;masna spektrometrija;voda;
Široka paleta materialov, ki se uporablja v prehrambni embalaži, lahko pomembno vpliva na zdravje in okolico. Zato je pomembno pridobiti podatke o vsebnosti kemikalij, ki prehajajo iz embalaže v prehrano in okolje. Področje raziskav v magistrski nalogi so nonilfenoli (NP) in oktilfenoli (OP), njuni ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: podzemne vode;kemometrija;PCA;CA;LDA;Kohonenove nevronske mreže;ANN;
V Sloveniji je podzemna voda glavni vir pitne vode. Zaradi nadzora nad kakovostjo pitne vode in trendov indikatorskih parametrov, se monitoring podzemne vode izvaja v bližini virov pitne vode. Kot vir za kemometrijsko karakterizacijo podzemnih voda smo vključili vzorce devetnajstih merilnih mest na ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Št. zadetkov: 230
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: