Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 38
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: učni načrti;učni cilji;pedagoška psihologija;splošne gimnazije;
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: inclusion;Vygotsky;special needs;children with special needs;socio-cultural theory;neuropsychology;brain plasticity;education;
This paper discusses the concept of inclusion of children with special needs from the context of contemporary fi ndings in neuropsychology as well as from the context of the psychology of L.S. Vygotsky and his theory of socio- cultural development. In contrast to the classical physiological models t ...
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: slepi;slabovidni;izobraževanje;inkluzija;zakoni;Zakon o uravnoteženju javnih financ;
Otroci z okvarami vida in Zakon o uravnoteženju javnih financ
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: slepi;slabovidni;vzgoja in izobraževanje;otroci s posebnimi potrebami;osnovne šole;inkulzija;znanje;metaanalize;
Prispevek obravnava problematiko znanja slepih in slabovidnih otrok, ki so usmerjeni v programe s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo in vstopajo v redne oddelke osnovnih šol. Na osnovi metaanalize in študije primerov ugotavlja, da ti otroci potrebujejo kompleksno znanje, ki ga lahk ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: samopodoba;komunikacija;bibliotekarji;referenčni pogovor;
The article deals with the significance of the librarianćs self-concept in thecommunication process. First, it underlines the meaning of reference interviews, and second, it focuses on other micro and macro aspects of communication. The analysis shows that the librarianćs self-concept is hierarchica ...
Leto: 2004 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: odnos do šole;učenje;stališča do šole;storilnostna motivacija;zaupanje v lastne sposobnosti;samopodoba;
Odnos do šole in učenja ter samopodoba pri skupinah Slovencev in Britancev
Leto: 2001 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: duševno zdravje;programi;vzgoja;samopodoba;samospoštovanje;razvoj osebnosti;padagoška psihologija;eksperimenti;Slovenija;osnovnošolci;zdrave šole;
Vpliv programa za spodbujanje duševnega zdravja na samopodobo mladostnikov
Leto: 1998 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: samopodoba;medkulturne razlike;vprašalniki;srednješolci;psihologija osebnosti;Slovenija;Francija;
Leto: 1996 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: multivariantna analiza;multivariatne metode;psihologija osebnosti;samopodoba;samospoštovanje;struktura;modeli;hipoteze;
Besedilo obravnava nedavno opravljeno multivariantno raziskavo o notranji strukturi nekaterih spremenljivk, ki utegnejo sodelovati pri oblikovanju hipotetičnega modela samopodobe. V uvodnem delu članek na kratko opredeli izraz samopodoba in se dotika nekaterih koncepcij ameriških, kanadskih in avst ...
Leto: 1995 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: obrambni mehanizmi;psihosomatske motnje;delovne motnje;ego-modifikacije;
A study of defensive and protective behaviour of patients with working disturbences was performed, which comprises 53 subjects with such disturbancesand 53 healthy subjects. The experimental group has physical disturbances which diminished their ability for work. Data on the subjects of two groups ...
Leto: 1993 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Št. zadetkov: 38
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: