Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 27
Diplomsko delo
Oznake: Ljubljanica;analiza vode;hitri testi;
Kemijska analiza kraškega porečja Ljubljanice s hitrimi testi
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: spektrofotometrija;mangan;jeklo;analizne metode;
Validacija spektrofotometrične metode za določanje mangana v jeklu
Leto: 2012 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: polifenolne kisline;eksperiment;tekočinska kromatografija;vodne raztopine;
Določevanje stabilnosti nekaterih polifenolnih antioksidantov
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: kvalitativni testi;anorganske baze;indikatorji;plamenske reakcije;
Kvalitativni testi za določevanje anorganskih baz
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: kvalitativni testi;anorganske kisline;indikatorji;
Kvalitativni testi za določanje anorganskih kislin
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: arzen;analitske metode;atomska absorpcijska spektrometrija;
Primerjava metod za določanje arzena
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: analizna kemija;vino;kalij;natrij;železo;baker;analizne metode;atomska absorpcijska spektroskopija;AAS;atomska emisijska spektroskopija;AES;standardni dodatek;diplomska dela;
V treh vzorcih vin sem z atomsko absorpcijsko in atomsko emisijsko spektroskopijo določevala koncentracije bakra, železa, natrija in kalija. Vzorca 1 in 3 sta bila vzorca belega vina, vzorec 2 pa je bil rdeče vino. Ugotavljala sem vpliv matrice oziroma topila na določitev kovin z eksternim standardo ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: analizna kemija;analizne metode;titracije;retitracije;potenciometrična titracija;kalijev hidrogentartrat;vinski kamen;diplomska dela;
V diplomski nalogi sem določevala masni delež kalijevega hidrogentartrata v vinskem kamnu treh vzorcev. Za določitev sem uporabila tri postopke: titracijo z NaOH(aq) filtriranih in nefiltriranih raztopin vzorcev, retitracijo z NaOH(aq) in s HCl(aq) filtriranih in nefiltriranih raztopin vzorcev in pa ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: vino;organske kisline;analizne metode;nevtralizacijska titracija;spektrofotometrija;kromatografija;elektroforeza;diplomska dela;
Vino je alkoholna pijača, ki vsebuje raznolike v vodi topnih komponent. Eno skupino teh spojin predstavljajo organske kisline, ki pomembno vplivajo na organoleptične lastnosti, stabilnost in mikrobiološko aktivnost vina. Določanje organskih kislin je zelo pomembno pri pridelavi vina in nadzoru kakov ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: vino;vinski kamen;fenolne spojine;analizne metode;tekočinska kromatografija visoke ločljivosti;HPLC;masna spektrometrija;MS;diplomska dela;
V diplomskem delu sem v vzorcih vina in vinskega kamna določevala naslednje fenolne spojine: 3,5-dihidroksibenzojsko kislino, p-kumarno kislino, vanilinsko kislino, galno kislino, sinapično kislino, (-)-epikatehin, elaginsko kislino, kvercetin in klorogensko kislino. Analizirala sem 3 vzorce vina: r ...
Leto: 2020 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Št. zadetkov: 27
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: