Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 189
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;regionalno planiranje;regionalni razvoj;naravni viri;Slovenija;
Glede na majhno velikost ozemlja so regionalne razlike v Sloveniji dokaj izrazite, negativne posledice pa se kažejo tudi na okoljskem polju. Dvig materialnega blagostanja je bil zlasti v nekaterih regijah dosežen tudi na račun izčrpavanja naravnih virov in obremenjevanja geografskega okolja. Sloveni ...
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;družbena geografija;
Udejanjanje načela trajnostnosti (trajnosti) na gospodarskem, družbenem in okoljskem polju pomeni trajno prilagajanje organizacije in (materialnega) delovanja družbe okolju. Trajnostno sonaravni razvoj oziroma (širše) napredek pomeni trajno (trajnostno) in hkratno izboljševanje materialne, socialne ...
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: regionalno planiranje;varstvo okolja;Slovenija;projekti;poročila;
Varstvo okolja in prostorski razvoj Slovenije
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: regionalno planiranje;varstvo okolja;naravni viri;Slovenija;projekti;poročila;
Vrednotenje vloge naravnih virov (okoljskega kapitala) Slovenije v strategiji razvoja Slovenije z vidika konkurenčnosti in kakovosti življenja
Leto: 2005 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Drugi članki ali sestavki
Oznake: geografska teorija;slovenska geografija;slovenski geografi;Darko Radinja;obletnice;
Posvet v počastitev 80. letnice prof. dr. Darka Radinje
Leto: 2007 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;ekonomska geografija;globalizacija;Slovenija;
Okoljska globalizacija, svetovno gospodarstvo in Slovenija
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Samostojni strokovni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;Slovenija;
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: agrarna geografija;kmetijska zemljišča;varstvo kmetijskih zemljišč;varstvo okolja;sonaravni razvoj;pridelava hrane;Slovenija;Svet;
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: geografska teorija;varstvo okolja;sonaravni razvoj;regionalni razvoj;
Članek obravnava pričakovane spremembe položaja, vsebine in raziskovanja geografije, ki naj bi bile njen odgovor na večplastne okoljske izzive. Sodobno geografijo označuje pretirana dihotomija med fizično geografskimi in družbeno geografskimi pristopi. Koncept trajnostnosti/sonaravnosti in okoljsko ...
Leto: 2010 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varstvo okolja;sonaravni razvoj;
Spremembe v vrednostnih sistemih, načela okoljske etike, se morajo udejaniti v materialnem življenju družbe in posameznika ter vplivati tudi na razumevanje in vrednotenje geografskega okolja. Potreben je premik od pretežno antropocentričnega pojmovanja geografskega okolja, ki ni (več) zgolj arena go ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Št. zadetkov: 189
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: