Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 34
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: svetlobni pogoji;rast sestojev;analiza;
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: pomlajevanje;dinarski gozdovi;jelovo-bukovi gozdovi;sončno sevanje;pragozd;regeneration;dinaric forest;silverfir-beech forest;soil moisture;sun regeneration;virgin forest;
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: naravna obnova;pragozd;vrzeli;gojenje gozdov;beech;natural regeneration;old-growth forest;gaps;silviculture;
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: gozdovi;vrzeli;bukovi gozdovi;
Leto: 2002 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: gozdovi;vrzeli;naravna obnova;bukovi gozdovi;
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: vrzeli;gozdni rezervat;pragozdovi;bukovi gozdovi;
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: vrzeli;gozdni rezervat;pragozdovi;bukovi gozdovi;
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vrzeli;naravna obnova;gozdni rezervati;pragozdovi;raziskovlane metode;
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Ni določena
Oznake: Objedanje/Črnivec/obnova gozda po ujmi/pomlajevanje;
Velikopovršinske motnje kot je vetrolom, ponujajo drugačne razmere za pomlajevanje kot pomlajevanje pod zastorom odraslega sestoja. Sedem let po vetrolomu smo proučili vpliv divjadi na pomlajevanje gozda. Na območju Črnivca sta se nahajali dve ogradi stari šest let, ki sta odličen pokazatelj koliko ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Ni določena
Oznake: visoki pajesen/invazivnost/zatiranje/ekologija;
Visoki pajesen je ena najbolj razširjenih tujerodnih vrst v Sloveniji. V določenih razmerah je vrsta zelo invazivna. Ugotovili smo, da bližina odraslih dreves visokega pajesena ugodno vpliva na dominantnost te vrste. Tudi svetloba je ključni dejavnik, ugotovili smo, da dominira v vrzelih. Če prisotn ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 34
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: