Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 38
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: svetlobni pogoji;rast sestojev;analiza;
Effects of light conditions on growth and morphology of beech seedlings in an old-growth and managed silver fir-beech forest, Slovenia
Leto: 2006 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni povzetek znanstvenega prispevka na konferenci
Oznake: pomlajevanje;dinarski gozdovi;jelovo-bukovi gozdovi;sončno sevanje;pragozd;regeneration;dinaric forest;silverfir-beech forest;soil moisture;sun regeneration;virgin forest;
Spatial and temporal resource Heterogeneity within gaps in slovenian Dinaric alps
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: naravna obnova;pragozd;vrzeli;gojenje gozdov;beech;natural regeneration;old-growth forest;gaps;silviculture;
Natural regeneration of beech forest in Europe
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: gozdovi;vrzeli;bukovi gozdovi;
Long term stand structure changes in virgin forest remnant Pecka - Slovenia
Leto: 2002 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: gozdovi;vrzeli;naravna obnova;bukovi gozdovi;
Comparative studies of gap-phase regeneration in managed and natural beech forests in different parts of Europe
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: vrzeli;gozdni rezervat;pragozdovi;bukovi gozdovi;
Comparative studies of gap-phase regeneration in managed and natural beech forests in different parts of Europe
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: vrzeli;gozdni rezervat;pragozdovi;bukovi gozdovi;
Comparative studies of gapphase regeneration in managed and natural beech forests in different parts of Europe
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: vrzeli;naravna obnova;gozdni rezervati;pragozdovi;raziskovlane metode;
Natural regeneration of beech forests in Europe - Slovenia
Leto: 2003 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Ni določena
Oznake: Objedanje;Črnivec;obnova gozda po ujmi;pomlajevanje;
Velikopovršinske motnje kot je vetrolom, ponujajo drugačne razmere za pomlajevanje kot pomlajevanje pod zastorom odraslega sestoja. Sedem let po vetrolomu smo proučili vpliv divjadi na pomlajevanje gozda. Na območju Črnivca sta se nahajali dve ogradi stari šest let, ki sta odličen pokazatelj koliko ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Ni določena
Oznake: visoki pajesen;invazivnost;zatiranje;ekologija;
Visoki pajesen je ena najbolj razširjenih tujerodnih vrst v Sloveniji. V določenih razmerah je vrsta zelo invazivna. Ugotovili smo, da bližina odraslih dreves visokega pajesena ugodno vpliva na dominantnost te vrste. Tudi svetloba je ključni dejavnik, ugotovili smo, da dominira v vrzelih. Če prisotn ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 38
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: