Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 770
Magistrsko delo
Oznake: podjetje;poslovanje podjetja;organizacija;organiziranost;organiziranost podjetja;poslovni proces;vrednotenje;management;projekti;tretja generacija;trendi;inženiring;
V magistrski nalogi smo obravnavali operativno procesno organiziranost inženiring podjetja po kriterijih tretje generacije managementskih konceptov. Koncept smo začeli razvijati pred približno sedmimi leti, ko smo se vodilni managerji v obravnavanem podjetju strateško odločili, da je celovit managem ...
Leto: 2013 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: krizni management;podjetje;krize;vzroki;reševanje;ukrepi;lojalnost;
Svetovno gospodarstvo od vodstvenega kadra zahteva vedno več hitrih in pravilnih odločitev, če želi, da je podjetje konkurenčno. Problemi so del življenjskega cikla podjetja, ki jih povzročajo spremembe v okolju, kakor tudi spremembe znotraj podjetja. Management v podjetju mora biti zmeraj pripravlj ...
Leto: 2014 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: management;šport;dejavnost;panoge dejavnosti;organizacija;strateško upravljanje;poslovne funkcije;manager;sponzorstvo;strategija;strateško upravljanje;društva;organiziranost;Slovenija;organizacijske strukture;predstava;
Športni management s poudarkom na košarki : diplomsko delo
Leto: 2008 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: organizacijska struktura;zaloge;planiranje;fleksibilnost;optimiranje zalog;
Sistem optimalnega načrtovanja zalog v družbi Kolektor : diplomsko delo univerzitetnega študija
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: management;vodenje;poslovne funkcije;mala podjetja;pohištvena industrija;proizvodnja;trendi;poslovno okolje;Slovenija;storitve;sposobnosti;izdelki;spremembe;podjetništvo;podjetje;organizacija;reorganizacija;proizvodni programi;kapacitete;kupci;izboljšave;konkurenčnost;prednost;
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: kariera;poklicna uspešnost;poslovodni delavci;znanje;kadri;zaposlenost;uspešnost poslovanja;sistemizacija;poslovno komuniciranje;izobraževanje odraslih;organizacija;kadrovska politika;planiranje kadrov;management;vodenje;uporaba človeških zmogljivosti;človeški potencial;motiviranje;organizacijske strukture;marketing;trženje;strategija;
Leto: 2003 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: podjetje;povezanost;modeli;oblikovanje;sinergija;turistična industrija;tehnološki razvoj;tehnološki procesi;lokalna skupnost;prilagajanje;združitve podjetij;panoge dejavnosti;poslovni proces;uspešnost poslovanja;spremembe;razvoj;izvršba;praksa;vrednotenje;poslovno sodelovanje;združevanje;strategija;
Medpodjetniško povezovanje in organiziranje koncepta grozda : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: management;organizacijska kultura;vrednote;tipologija;manager;identiteta;predstava;reševanje problemov;spremembe;organizacijske strukture;povezanost;uspešnost poslovanja;vodenje;stilistika;vedenje;poslovne funkcije;medosebni odnosi;komuniciranje;človek;osebnost;psihologija osebnosti;motiviranje;poslovodni delavci;lastnosti;delovna organizacija;metode;sposobnosti;vrednotenje;
Management in organizacijska kultura : diplomsko delo
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: organizacijske strukture;združitve podjetij;integracijski procesi;metodologija;socialna psihologija;prevzemi podjetij;pripojitve podjetij;organizacijska kultura;povezanost;prodajna politika;perspektive;prednost;informacijska tehnologija;poslovni proces;metode;predstava;trgovske družbe;trgovinsko podjetje;organiziranost;
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: reinženiring;poslovanje podjetja;metodologija;podjetništvo;poslovni proces;
Leto: 2004 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 770
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: