Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 7
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake: slovenščina;madžarščina;dvojezično izobraževanje;dvosmerni model imerzije;manjšinski jezik;večinski jezik;status manjšinskega jezika;prestiž manjšinskega jezika;
Prispevek skuša orisati dvojezičnost izobraževalnega modela v Prekmurju. Analizira temeljne značilnosti dvosmernega modela imerzije (ang. two way immersion), poudari značilnosti, s spremembo katerih bi lahko prispevali k notranji obnovi dvojezičnega izobraževanja v Prekmurju, k dvigu statusa in pres ...
Leto: 2011 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: slovenščina;slovenščina kot drugi/tuji jezik;medkulturno jezikoslovje;medkulturna komunikacija;medkulturno izobraževanje;medkulturna kompetenca;jezikovna kompetenca;
Prispevek obravnava medkulturno paradigmo slovenistike v tujejezičnem okolju, kjer se slovenščina poučuje kot tuji in manjšinski jezik. Medkulturni model izobraževanja manjšine in večine je model jezikovne in kulturne integracije. Prispevek oblikuje tudi vprašanja v zvezi z medkulturno paradigmo jez ...
Leto: 2009 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Madžarska;medkulturnost;ocene in poročila;slovenščina;Sombotel;Szombathely
Leto: 2009 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: sociolingvistika;bilingvizem;jezikovne interference;slovenščina;madžarščina;
Slovenski in madžarski jezik sta na narodnostno mešanem območju ob slovensko-madžarski meji v stalnem stiku prek dvojezičnih govorcev, ki oba jezika uporabljajo v vsakdanji komunikaciji. Posledice stikov med jezikoma so tudi jezikovni primanjkljaji, ki se kažejo v različnih komunikacijskih strategij ...
Leto: 2001 Vir: Filozofska fakulteta (UL FF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: pregovori;madžarščina;slovenščina;nemščina;primerjalno jezikoslovje;
#A #közmondások kontrasztív kutatása
Leto: 2012 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kontaktna lingvistika;frazeologija;jezikoslovje;leksikografija;kontrastivna frazeologija;medjezikovni vplivi;izposojenke;slovenščina;nemščina;madžarščina;
The article presents a theoretically and methodologically complex and multidimensional approach to the contrastive analysis of phraseology of three neighbouring languages, using as example selected German, Slovene and Hungarian idioms with the constituents hand and water. The comparison is based on ...
Leto: 2008 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Raziskovalni podatki
Oznake:
SprichWort Datenbank
Leto: 2013 Vir: Filozofska fakulteta (UM FF)
Št. zadetkov: 7
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:


Jezik: