Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Video in druga učna gradiva
Oznake: analizna kemija;dioksini;furani;poliklorirani dibenzo-p-dioksini;poliklorirani bifenili;organske kositrove spojine;pesticidi;nonilfenoli;N-nitrozo-dibenzilamin;N,N-dibenzilamin;organske spojine;pitna voda;
Analitika nevarnih snovi v okolju : zapiski predavanj
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: obstojna organska onesnaževala;poliklorirani n-alkani;plinska kromatografija;masna spektrometrija;površinska voda;
Diplomska naloga obsega razvoj metode priprave vzorcev za določevanje spojin obstojnih organskih onesnaževal z metodo plinske kromatografije povezane z masno spektrometrijo (GC/MS). Vsebnosti polikloriranih alkanov (PCA) v ekstraktih vodnih vzorcev smo določevali z analitsko tehniko kemične ionizaci ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Magistrsko delo
Oznake: nonilfenol;oktifenol;plinska kromatografija;masna spektrometrija;voda;
Široka paleta materialov, ki se uporablja v prehrambni embalaži, lahko pomembno vpliva na zdravje in okolico. Zato je pomembno pridobiti podatke o vsebnosti kemikalij, ki prehajajo iz embalaže v prehrano in okolje. Področje raziskav v magistrski nalogi so nonilfenoli (NP) in oktilfenoli (OP), njuni ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Diplomsko delo
Oznake: podzemne vode;kemometrija;PCA;CA;LDA;Kohonenove nevronske mreže;ANN;
V Sloveniji je podzemna voda glavni vir pitne vode. Zaradi nadzora nad kakovostjo pitne vode in trendov indikatorskih parametrov, se monitoring podzemne vode izvaja v bližini virov pitne vode. Kot vir za kemometrijsko karakterizacijo podzemnih voda smo vključili vzorce devetnajstih merilnih mest na ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Doktorska disertacija
Oznake: ftalati;metaboliti ftalatov;alkilfenoli;bisfenol A;plinska kromatografija;masna spektrometrija;urin;kemometrija;
V doktorski nalogi smo proučevali vpliv nekaterih spojin okoljskih endokrinih motilcev na plodnost moških z namenom, da bi preverili hipotezo ali vplivajo endokrini motilci na kakovost semenčic. V študijo smo vključili 136 parov, ki so se zdravili zaradi neplodnosti. Za analitiko sledov spojin endok ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: secondary organic aerosol;volatile organic compounds;PM10;EN 1234:2014;
Organic compounds in atmospheric particulate matter above Maribor were analysed in 120 samples of PM10 sampled according to the EN 12341:2014 reference method. Organic compounds compositions were investigated together with the primary and secondary sources of air pollution. Silylation as derivatisat ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Doktorska disertacija
Oznake: PM10;SIST EN 12341;GC/MS;onesnažen zrak;Maribor;
Namen naše raziskave je bil določanje okolju nevarnih organskih spojin adsorbiranih na prašne delce PM10. Vzorce smo odvzeli v skladu s standardom SIST EN 12341:2014. Po gravimetrijskem določanju delcev PM10 smo vzorce uporabili še za določitev kemične sestave in preučitev pomembnih sezonskih razlik ...
Leto: 2017 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Diplomsko delo
Oznake: polibromirani bifeniletri (PBDE);visoko ločljiva plinska kromatografija;visoko ločljiva masna spektrometrija (HRGC/HRMS);
Diplomska naloga obsega spremljanje bioakumulacije nekaterih polibromiranih bifeniletrov (PBDE). Kot biološki material smo uporabili testne organizme, tubifekse (Tubifex tubifex). V nalogi smo spremljali koncentracije nekaterih PBDE v tubifeksih, ki so bili izpostavljeni umetno pripravljenemu sedime ...
Leto: 2011 Vir: Digitalna knjižnica Univerze v Mariboru (DKUM)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nonulphenols;migration;plastic films;
Nonylphenols (NP) possess estrogenic activities and may cause increased risk of cancerous and reproductive abnormalities in several living organisms. Despite their harmful nature, NPs are used as additives in food packaging material, especially plastic, which is the main food contact material in tod ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ground waters;water quality;principal component analysis;classification;Kohonen neural networks;
The quality of ground water as a source of drinking water in Slovenia is regularly monitored. One of the monitoring programmes is performed on 5 wells for drinking water supply, 3 industrial wells and 2 ground water monitoring wells. Two hundred and fourteen samples of ground waters were analysed in ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UM FKKT)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: