Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 6
Magistrsko delo
Oznake: učenje skozi umetnost;slovenska povojna umetnost;medpredmetno povezovanje;gradivo za učitelje;
Učni načrti osnovnih in srednjih šol predvidevajo, da se učenci in dijaki spoznajo z nekaterimi učnimi vsebinami, ki jih raziskovalci na tem področju prepoznajo kot zahtevne. Kot ena takih izpostavljenih je druga svetovna vojna, ki je prepoznana kot občutljiva tematika. Velika večina učencev in dija ...
Leto: 2018 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: Ivan Grohar;Sejalec;gradivo za učitelje;obisk galerije z otroki;medpredmeten pristop;
Ivan Grohar velja za enega najpomembnejših slovenskih slikarjev. Skupaj z Rihardom Jakopičem, Matijo Jamo in Matejem Sternenom je sestavljal veliko četverico slovenskih impresionistov, ki so na začetku 20. stoletja povzdignili slovensko umetnost v mednarodni prostor. Grohar je naslikal eno najpomemb ...
Leto: 2016 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Enciklopedija, slovar, leksikon, priročnik, atlas, zemljevid
Oznake: didaktična gradiva;
Publikacija z naslovom Izobraževalni turizem: priprava učitelja na obisk umetnostnega muzeja v okviru šolske ekskurzije je rezultat petmesečnega projekta na Pedagoški fakulte ti Univerze v Ljubljani , ki je – v sodelovanju zasebnim gospodarskim podjetjem (Akadems ko potova ...
Leto: 2017 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Ni določena
Oznake: keramika;
Razstavo študentskih del pri predmetoma Osnove keramike in Kreativna keramika v študijskem letu 2012/13 sta 9. 10. 2013 otvorila vodja galerije Andrej Brumen Čop, doc. in mentor Mirko Bratuša, izr. prof.
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: šola;IKT;stopnja informatizacije;evalvacija;
Model ocenjevanja stopnje informatizacije šole
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Doktorska disertacija
Oznake: šola;IKT;stopnja informatizacije;samoevalvacija;model;
Proces informatizacije posamezne šole je v zadnjih letih ponovno eden pomembnejših področij šolstva, ki se razvija v sinergiji z ostalimi širšimi ali ožjimi dejavnostmi: vodenje šole, samoevalvacija, učinki izobraževanja itd. V ta namen šole potrebujejo nove konkretne pristope in orodja, ki jim bodo ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Št. zadetkov: 6
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: