Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 10
Ni določena
Oznake: Slovenija;javne službe;zavodi;financiranje;proračuni;računovodstvo;uspešnost poslovanja;prihodek;odhodek;poslovni izid;bilanca stanja;analiza;
Leto: 2003 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Magistrsko delo
Oznake: Slovenija;zdravstvo;družbeni računi;teorija;sistemi;razvoj;podatki;analiza;mednarodne primerjave;
Leto: 2012 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Prispevek na konferenci brez natisa
Oznake: dolgotrajna oskrba;definicije;izdatki;denarna nadomestila;prejemniki;
Uporaba mednarodne definicije dolgotrajne oskrbe na nacionalnem nivoju
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za socialno delo (UL FSD)
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;ekonomski razvoj;ekonomska rast;panoge dejavnosti;gospodarske družbe;poslovanje podjetja;uspešnost poslovanja;kmetijstvo;gozdarstvo;lov;rudarstvo;gradbeništvo;energetika;trgovina;turizem;promet;nepremičnine;
Dejavnosti slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letu 2004
Leto: 2005 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;gospodarske družbe;poslovanje podjetja;poslovni rezultati;finančno poslovanje;poslovna poročila;bilance stanja;predelava;panoge dejavnosti;kmetijstvo;rudarstvo;gradbeništvo;gozdarstvo;trgovina;gostinstvo;promet;nepremičnine;storitve;informacijski sistemi;
Leto: 2002 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;ekonomski razvoj;ekonomska rast;panoge dejavnosti;gospodarske družbe;poslovanje podjetja;uspešnost poslovanja;kmetijstvo;gozdarstvo;lov;rudarstvo;gradbeništvo;energetika;trgovina;turizem;promet;nepremičnine;
Dejavnosti slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letih 2002 in 2003
Leto: 2004 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;gospodarstvo;gospodarske družbe;panoge dejavnosti;poslovanje podjetja;uspešnost poslovanja;analiza;
Dejavnosti slovenskega gospodarstva v luči poslovanja gospodarskih družb v letu 2005
Leto: 2006 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;gospodarske družbe;panoge dejavnosti;poslovanje podjetja;analiza;obdobje 1995-2000;
Sektorska analiza poslovanja gospodarskih družb v obdobju 1995-2000
Leto: 2001 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Strokovna monografija
Oznake: Slovenija;panoge dejavnosti;kmetijstvo;ribištvo;rudarstvo;energetika;gradbeništvo;trgovina;gostinstvo;gospodarske družbe;posdjetje;poslovanje podjetja;uspešnost poslovanja;analiza;obdobje 1995-2001;
Sektorska analiza poslovanja gospodarskih družb v obdobju 1995-2001
Leto: 2002 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Elaborat, predštudija, študija
Oznake: Slovenija;ekonomski razvoj;ekonomska rast;uravnotežen razvoj;strategija;prebivalstvo;delovna uspešnost;produkcija;tehnologija;znanje;potrošnja;izvoz;struktura;Ekonomska rast;Razvojni projekti;Strateški razvoj;Scenarij razvoja;Potrošnja;
Izhodišča za ciljni razvojni scenarij Strategije razvoja Slovenije
Leto: 2005 Vir: Ekonomska fakulteta (UL EF)
Št. zadetkov: 10
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: