Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 138
Diplomsko delo
Oznake: sistemizacija delovnih mest;javni zavod;kadrovsko informacijski sistem;
Uporaba podatkov iz sistemizacije delovnih mest pri operativnem delu na kadrovskem področju - primer javnega zavoda : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: brezposelnost;zaposlovanje;aktivna politika zaposlovanja;
Klub za iskanje zaposlitve : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: zaposlovanje;kadri;podjetje Fersped d.d.;
Proces zaposlovanja kadrov v podjetju Fersped d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: zaposlovanje;kadri;pogodba o zaposlitvi;
Proces zaposlovanja kadrov v podjetju Vitiva d.d. : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študija
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: zdravstvo;zdravstvena nega;zdravstveni tehnik;
Zdravstvena nega je nujni del zdravljenja. Poklic zdravstveni tehnik ima že dolgo tradicijo. V diplomskem delu smo skušali čimbolj celovito zajeti ključne vsebinske značilnosti tega poklica in na podlagi javno dostopnih podatkov oceniti nekatere spremembe glede zaposlovanja, izobraževanja in nagraj ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: nadurno delo;fleksibilno zaposlovanje;obremenitve pri delu;
Nadurno delo je tradicionalna, že dolgo uveljavljena oblika fleksibilnega zaposlovanja oziroma dela. V tem diplomskem delu v teoretičnem uvodu povzemamo fleksibilne oblike zaposlovanja in njihov vsebinski in pravni okvir, posebej še nadurnega dela. V empiričnem delu posvečamo osrednjo pozornost stal ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: kadrovanje;zaposlovanje;načrtovanje kadrov;
Načrtovanje in izbiranje ustreznega kadra je nedvomno pomembno za vsako organizacijo, ki deluje v pogojih konkurence na trgu. V teoretičnem razdelku tega diplomskega dela prikazujemo prevladujoča izhodišča in smernice pri načrtovanju, pridobivanju in izbiranju kadrov. V empiričnem razdelku predstavl ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: zaposlenost;brezposelnost;trg dela;
V diplomskem delu smo raziskali problematiko zaposlenosti in brezposelnosti v Zasavski regiji. Pri tem nas je zanimalo gibanje registrirane stopnje brezposelnosti v Zasavski regiji v primerjavi s Slovenijo za daljše časovno obdobje ter struktura brezposelnih oseb. Ugotovili smo, da se je stopnja reg ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: agencija za zaposlovanje;iskalci zaposlitev;zaposlovanje;
V teoretičnem delu diplomskega dela je predstavljen zgodovinski razvoj agencij za zaposlovanje na območju Evropske unije in Republike Slovenije. Bolj podrobno je prikazana veljavna normativna ureditev dejavnosti zasebnih agencij za zaposlovanje v Republiki Sloveniji. V empiričnem delu diplomske nal ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Diplomsko delo
Oznake: brezposelnost;zaposlovanje;ženske;
Zaposlovanje je v sodobnem svetu pereč problem za oba spola, saj ne pomeni le boja za preživetje, temveč je zaradi izjemne vloge v življenju med (naj)pomembnejšimi vprašanji posameznika in družbe. Ob vprašanju, ali sta oba spola enakovredno obravnavana, se soočimo s spolno diskriminacijo. Še vedno j ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Št. zadetkov: 138
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: