Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 44
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Al-Ti-B alloys;diboride phase;high-temperature annealing;morphology;microstructure;
In the investigation, Al-Ti-B alloys with different Ti/B ratios were annealed at 1873 K for 10 hours. Under this condition diboride particles were in contact with molten aluminium. During annealing considerable growth of remaining unmelted diboride particles took place. The composition of diboride p ...
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: zvarni spoj;mikrostrukture;obrabna odpornost;toplotna obdelava;obraba;kladivo;weld deposition;microstructure;impact coke crusher;heat treatment;wear;hammer;
This work investigated several methods for improving the wear resistance of the 42CrMo4 tool steel used for coke-crushing hammers. The methods embraced heat treatment for obtaining different combinations of strength and ductility of the bulk steel, and surface-engineering processes comprising TiN th ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: nikljeva superzlitina;morfologija;karbidi;boridi;GMR 235;
V tem delu smo raziskali morfologijo karbida MC in borida M3B2 v litem stanju nikljeve superzlitine GMR 235. Normalne in globoko jedkane metalografske vzorce ter tudi elektrolizno ekstrahirane karbide in boride smo opazovali predvsem na vrstičnem elektronskem mikroskopu. Zaradi značilnosti strjevanj ...
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: sežig komunalnih odpadkov;leteči pepel;odpadno steklo;zasteklitev;kristalizacija;steklo;steklokeramika;kemijske lastnosti;fizikalne lastnosti;
Sistem celovitega ravnanja z odpadki vključuje možnost termične izrabe odpadkov kot virov. Po prednostnem redu ravnanja z odpadki je termična izraba odpadkov uvrščena pred odlaganje, zato se v bodoče zaradi nujnega zmanjšanja količin odloženih odpadkov in posledičnega nedoseganja okoljskih ciljev pr ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: toplotna obdelava;cementiranja;računalniško vodena linija;diplomske naloge;
V strojništvu se vse več srečujemo s toplotno obdelavo jekel, katere namen je doseči optimalne mehanske lastnosti ter načrtovano mikrostrukturo, zato je nujno temeljito poznavanje tako osnov kot tudi sodobnih postopkov toplotne obdelave. Diplomsko delo za uvod predstavlja podjetje Miheu d.o.o., v t ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: leteči pepel;zasteklitev;devitrifikacija;mehanske lastnosti;izluževanje;
Raziskali smo možnost imobilizacije letečega pepela iz sežiga komunalnih odpadkov. Leteči pepel smo skupaj s slovenskim odpadnim steklom stalili in ulili v kovinske kokile, da je nastal pretežno amorfen produkt, tj. steklo, ki smo ga toplotno obdelali, da se je tvorila steklokeramika. Leteči pepel j ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Magistrsko delo
Oznake: sežig komunalnih odpadkov;termična obdelava;preostanki po sežigu;leteči pepel;taljenje;zasteklitev;vitrifikacija;steklo;toplotna obdelava;sintranje;steklokeramika;
Pri sežigu komunalnih odpadkov nastajajo večje količine produktov, ki jih moramo ustrezno zajeti in obdelati do te stopnje, da ne bodo negativno vplivali na okolje in ljudi. Med temi produkti sta zelo pomembna pepel iz kotla in iz odpraševalnih naprav (leteči pepel). Vsebujeta namreč velike količine ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: aluminijeve zlitine;globoko jedkanje;metalografija;ekstrakcija delcev;kvazikristali;aluminium alloys;deep etching;metallography;particle extraction;quasicrystal;
An Al86Mn3Be11 alloy cast into copper mould was subjected to metallographic investigation. The as-cast microstructure consisted of a quasicrystalline icosahedral phase (i-phase), Be4AlMn phase and, occasionally, a hexagonal phase. Al-rich solid solution represented the dominant phase. The chemical c ...
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: železove litine;trženje;litje;analiza stanja;nodularna litina;niresist litina;kroglasti grafit;
Diplomsko delo zajema litje in analizo litine Niresist-D2 ter trženjsko analizo te litine v podjetju Omco Feniks Slovenija d.o.o. V prvem poglavju je na splošno pojasnjeno kaj je livarstvo,opisane so železove,nodularne in niresist litine, prikazano pa je tudi kaj vpliva na delovanje organizacije in ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Doktorska disertacija
Oznake: konstruiranje za okolje;materiali;izbira;sistemi za podporo odločanju;polimeri;znanje;
Proces razvoja izdelka je kompleksen proces, znotraj katerega mora inženir sprejemati mnogo pomembnih odločitev, ki se ne nanašajo le na konstrukcijo, ampak na vse faze dobe trajanja izdelka. Izbira materiala je v sklopu procesa konstruiranja izrednega pomena, saj izbrani material v začetnih fazah r ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Št. zadetkov: 44
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: