Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 6
Video in druga učna gradiva
Oznake: chemistry
Leto 2011 je UNESCO na pobudo IUPAC razglasil za mednarodno leto kemije. Hkrati to pomeni tudi stoto obletnico podelitve Nobelove nagrade za kemijo Mariji Curie.Inštitut Jožef Stefan, kot eden najpomembnejših akterjev na področju kemije v Sloveniji, sodeluje pri organizaciji Mednarodnega leta kemije ...
Leto: 2011 Vir: videolectures.net
Diplomsko delo
Oznake: skladiščenje CO2;serpentinit;Pohorje;magnezit;
Naraščanje količine CO2, ki nastaja pri uporabi fosilnih goriv kot vir energije, v industriji in pri transportu, povzroča globalno segrevanje. Ena od uporabljenih metod za skladiščenje tega toplogrednega plina je njegova vezava – mineralizacija v karbonatne minerale v ultramafičnih kamninah, kjer pr ...
Leto: 2018 Vir: Naravoslovnotehniška fakulteta (UL NTF)
Magistrsko delo
Oznake: nukleofilno fluoriranje;reagenti na osnovi N-heterocikličnega karbena;vodikov fluorid;poli(vodikovi fluoridi);imidazol;recikliranje;zelena kemija;magistrska dela;
Farmacevtska industrija, medicinska diagnostika, agrokemija in kemija materialov predstavljajo le nekaj področij, ki so bistveno napredovala zaradi razvoja kemije fluora in posebnih lastnosti fluoriranih spojin. Z željo po razvijanju omenjene kemije, smo razširili začetno raziskavo reaktivnosti reag ...
Leto: 2019 Vir: Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo (UL FKKT)
Video in druga učna gradiva
Oznake: chemistry
Letošnje leto je UNESCO proglasil za Mednarodno leto kemije, osnovni namen pa je popularizacija tega znanstvenega področja. Po navadi se namreč sploh ne zavedamo, da je vse okrog nas ena sama kemija. Nanjo naletimo na vsakem koraku, s poznavanjem kemije pa lahko pojasnimo tudi številne pojave našega ...
Leto: 2011 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: fizika;magnetizem;multiferoiki;physics;magnetism;multiferroics;
We report on the first observation of a magnetic transition in multiferroic ▫${\rm Pb_5Cr_3F_{19}}$▫. The system undergoes a ferroelectric transition at ▫$T_C$▫ = 545 K and probably an antiferromagnetic transition around ▫$T_N$▫ = 11 K. Between 50 K and ▫$T_N$▫, the system is not paramagnetic but sh ...
Leto: 2012 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Objavljeni povzetek strokovnega prispevka na konferenci
Oznake: spenjalni spoji;polimerni materiali;konstruiranje;montaža;ergonomija spojev;design;polymer materials;product development;
Leto: 2013 Vir: Repozitorij Univerze v Ljubljani (RUL)
Št. zadetkov: 6
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:Jezik: