Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 13
Magistrsko delo
Oznake: gradbeni materiali;mehanske lastnosti;glive;Serpula lacrymans;Antrodia vaillantii;odpadki;les;opeka;plinobeton;polistiren;
Gradbeni in izolacijski material po uporabi predstavlja veliko obremenitev za okolje. Po določenem času lahko razpadejo v procesu preperevanja, ki ga lahko pospešimo z uporabo živih organizmov. V tej nalogi smo testirali razgradnjo gradbenega in izolacijskega materiala s hišnimi glivami iz debla Baz ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Video in druga učna gradiva
Oznake: strojni elementi;interaktivni učbeniki;visokošolski učbeniki;
Strojni elementi 2
Leto: 2009 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: cyclic loading;elastoplasticity;kinematic hardening;stress-strain trajectory;thermomechanical fatigue;
Experimental tests for the endurance evaluation of the machine parts that are exposed to thermomechanical fatigue (TMF) require advanced and expensive testing machines. Numerical methods for the determination of stress-strain material behavior have become very frequent and known due to lower costs. ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: lomna mehanika;strojni elementi;zobniki;kontaktno utrujanje;jamičenje;podpovršinska razpoka;numerična analiza;fracture mechnaics;machine elements;gears;contact fatigue;pitting;subsurface crack initiation;computational analysis;
A computational model for simulation of surface and subsurface initiated fatigue crack growth due to contact loading is presented. The model is based on fracture mechanics theory where the required materials properties are obtained from common fatigue tests. For computational simulations an equivale ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: strojni elementi;zobniška gonila;kontaktni problemi;jamičenje;rast utrujenostne razpoke;simulacija;model;machine elements;gears;contact problems;pitting;fatigue crack growth;simulation;
The paper describes a general computational model for simulation of surface pitting of mechanical elements subjected to contact loading conditions. In the model it is assumed that the initial crack of length 0.015 mm is initiated at the contacting surfaces due to previously thermal, mechanical treat ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: konstrukcijska vez;metoda končnih elementov;trdnost;les;
V nalogi smo primerjali trdnostni izračun lesene konstrukcijske vezi na podlagi analitičnih izračunov po Evrokod sistemu z izračunom s pomočjo metode končnih elementov. Obravnavano vez smo izdelali in njeno nosilnost eksperimentalno preverili. Za izračun z metodo končnih elementov smo uporabili prog ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: preizkušanje;konstruiranje;zajem podatkov;
V nalogi smo preverili skladnost preizkusov in obstoječega preizkuševališča s standardi. V analizi smo ugotovili, da preizkusi in preizkuševališče niso skladni z veljavnimi standardi, ki za to področje veljajo v Evropski uniji. Les uvrščamo med inženirske materiale, zato je preizkušanje njegovih las ...
Leto: 2019 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: strojni elementi;zobniška gonila;lomna mehanika;utrujanje;jamičenje;mazanje;kontaktni problemi;dotikalne površine;
V tem prispevku je predstavljen dvodimenzijski računski model za simuliranje širjenja površinsko začetne utrujenostne razpoke v stičnem področju dveh zobnih bokov zobnikov. Diskretiziran model zoba zobnika je obremenjen s pravokotno obremenitvijo (Hertzov stični tlak), strižno obremenitvijo (trenje ...
Leto: 2000 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Doktorska disertacija
Oznake: strma kmetijska površina;potencialna energija;izkoristek procesa obdelave;vitelni stroji;hibridni pogon;nevronske mreže;metoda matrik;
Obravnavamo problem vzdolžne obdelave nasadov na strmih kmetijskih površinah, ki se danes obdelujejo z vitelnimi obdelovalnimi stroji. Za ugotavljanje energijske učinkovitosti obdelave kmetijskih površin smo uvedli pojem izkoristek procesa obdelave kmetijskih površin, s katerim je opredeljeno raz ...
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Diplomsko delo
Oznake: vpenjalna priprava;utrujanje lesa;testni stroj;razvoj;dimenzioniranje;
Les, kot naraven material, se danes uporablja tudi za izdelke, ki so izpostavljeni dinamičnim obremenitvam. V fazi snovanja izdelka je zato zelo pomembno, da poznamo dinamične mehanske lastnosti lesa. Le-te izmerimo na namenskih merilnih strojih. Pri tem je ključnega pomena, da je merjeni material v ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 13
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:Jezik: