Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 34
Diplomsko delo
Oznake: pakiranje;embalaža;standardi;mednarodni standardi;normativi;predpisi;les;kontejnerji;materiali;podjetje;tovorni promet;blagovni promet;logistika;transport;promet;organiziranost;aluminij;kovinska industrija;distribucija;Slovenija;Impol;Slovenska Bistrica;d.d.;Diplomske naloge;Lesena embalaža;Uporabnost;Distribuirani sistemi;Embalaža;Transport blaga;Zabojniki;Palete;Poslovna logistika;Logistični procesi;Embaliranje;Sanitarni nadzor;Fitosanacija;Označevanje;Zahteve;
Pomen lesene embalaže pri transportu blaga : diplomsko delo
Leto: 2006 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: finančne ustanove;banke;toplogredni plini;onesnaževanje okolja;ogljični odtis;
Ogljični odtis je v svetu vse bolj razširjen in tudi pri nas že uporabljen izračun, ki ga uporabljajo tako podjetja, organizacije, vladne in javne ustanove. Zaradi vedno večjega zavedanja vseh negativnih posledic, ki jih toplogredni plini puščajo za sabo, pa ogljični odtis pridobiva tudi na pomembno ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: embalaža;pakiranje;nevarne snovi;standardi;logistika;procesi;vojska;
Pri izvajanju manipulacij, skladiščenju in transportu nevarnega blaga sta zelo pomembna izbor in uporaba ustrezne embalaže. Embalaža nevarnega blaga mora biti izdelana in stestirana v skladu s sodobnimi standardi ter z upoštevanjem domačih in mednarodnih zakonov in pravil. Embalaža namreč vpliva na ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: tehnologija;tehnološki razvoj;inovacije;trgovina;učinkovitost;uspešnost poslovanja;zasloni;
POVZETEK Vpliv tehnologij postaja pri vrednotenju učinkovitosti poslovanja vse pomembnejši. Ima močan vpliv na konkurenčne sposobnosti podjetja, ki jih lahko izboljšamo s pomočjo tehnoloških inovacij. V magistrski nalogi smo proučevali, kako tehnološke inovacije s področja tehnologije zaslonov na ...
Leto: 2012 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Diplomsko delo
Oznake: embalaža;odpadki;surovine;recikliranje;varstvo okolja;politika okolja;oblikovanje;logistika;pakiranje;organiziranost;pretok blaga;materiali;uporabniki;komercialno poslovanje;okolje;organiziranost;distribucija;Slovenija;
Analiza ravnanja z embalažo in odpadno embalažo v trgovinski dejavnosti : diplomsko delo
Leto: 2007 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: polimeri;mešanice;tehnologija;plastične mase;umetne snovi;kompatibilnost;polipropilen;polistiren;stiren;
Kompatibilizacija je učinkovita metoda modificiranja nemešljivih polimernih mešanic. Z dodatkom majhnih količin izbranega blokkopolimera lahko dobimo polimerne zlitine s stabilno morfologijo in dobro medfazno adhezijo, kar omogoča bistveno izboljšavo nekaterih fizikalnih lastnosti. V prispevku preds ...
Leto: 1996 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: polimerne mešanice;polipropilen;polimeri;
Izotaktični polipropilen (PP) je med poliolefini eden od najpogosteje uporabljanih polimerov. Kopolimer stiren/akrilonitril ima nekatere dobre lastnosti , ki skupaj z lastnostmi PP omogočajo doseganje sinergističnih učinkov. Polimerna mešanica PP/SAN je nemešljiva in kaže določeno poslabšanje nekate ...
Leto: 1995 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: materiali;novi materiali;polimeri;zlitine;razvoj;
Smeri razvoja novih materialov na podlagi polimernih mešanic in zlitin
Leto: 1994 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: toplotnoizolacijski materiali;optimalna izolacija;trde poliuretanske pene;
V preglednem članku opisujemo vrste in lastnosti najpomembnejših toplotnoizolacijskih materialov, smisel in pomembnost pravilnega izoliranja kot tudi ključne kriterije za določitev optimalne izolacije. Poleg pravilne izbire ustreznega toplotnoizolacijskega materiala je potrebno vselej sistematično p ...
Leto: 1995 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Magistrsko delo
Oznake: inovacije;inoviranje;elektromaterial;odpadki;ekologija;
Zaradi vse večje potrošnje in proizvodnje v svetu narašča količina elektro in elektronskih odpadkov (OEEO). Vse večji problem predstavlja zavržena elektro in elektronska oprema na eni strani in dostopnost do potrebnih surovinskih virov za proizvodnjo na drugi strani. EU je sprejela številne ukrepe v ...
Leto: 2014 Vir: Ekonomsko-poslovna fakulteta (UM EPF)
Št. zadetkov: 34
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: