Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 17
Diplomsko delo
Oznake: promet;železniški promet;signalnovarnostne naprave;varnost železniškega prometa;premikalno delo;organizacija prometa;
Izboljšanje dela postaje Maribor Tezno s posodobitvijo signalnovarnostne naprave : diplomsko delo visokošolskega strokovnega študijskega programa
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Magistrsko delo
Oznake: železniški promet;modeliranje prometa;dostopnost do postajališč;multimodalni logit model;drevesni logit model;magistrske naloge;
Magistrsko delo obravnava način dostopa in izbire železniških postajališč uporabnikov potniškega železniškega prevoza v suburbanem okolju Slovenije. Za razumevanje dejavnikov dostopnosti do postajališč smo oblikovali dva modela. Prvi predvideva ugotavljanje prostorske dostopnosti do železniških post ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: diplomska dela;predšolski otroci;levičarji;desničarji;gibalne sposobnosti;finomotorika;dominantnost okončin;koordinacija rok;lateralnost;
Namen diplomske naloge z naslovom Razlike v finomotoriki in koordinaciji rok mlajših otrok z vidika dominantnosti okončin je preveriti, ali obstajajo razlike med levičarji in desničarji v izbrani gibalni sposobnosti in kolikšen je delež otrok z levo oz. delež otrok z desno dominantno roko v populaci ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: passenger transport;departure railway station choice;railway access mode choice;
This article presents the establishment of a model of understanding the access mode and railway station choice of Slovenian passengers. Therefore, a model has been designed to predict the determination of existing decision making preferences of railway users about the access mode and railway station ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Diplomsko delo
Oznake: železniški promet;signalnovarnostne naprave;železniška postaja;varnost železniškega prometa;premikalno delo;sestavljanje vlakov;nabiralni vlaki;
Analiza dela in zmogljivosti postaje Maribor Tezno : diplomsko delo univerzitetnega študijskega programa
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Srednješolski, osnovnošolski ali drugi učbenik z recenzijo
Oznake:
Računalništvo in informatika v logistiki : gradivo za 1. letnik
Leto: 2008 Vir: Fakulteta za strojništvo (UM FS)
Strokovni članek
Oznake: hmelj;hmeljarstvo;varstvo rastlin;bolezni rastlin;škodljivci;
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: varstvo rastlin;herbicidi;fitotoksičnost herbicidov;hmelj;fižol;
Herbicidi v prvoletnih nasadih hmelja in v ukoreniščih
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: hmelj;varstvo rastlin;podnebne spremembe;bolezni rastlin;Kmetijstvo;Hmeljarstvo;
Hmeljarstvo in pojav novih bolezni
Leto: 2008 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Strokovni članek
Oznake: fitofarmacevtska sredstva;hmeljišča;hmelj;varstvo rastlin;
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Št. zadetkov: 17
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:
Jezik: