Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 57
Strokovni članek
Oznake: socialna integracija;razvita področja;nerazvita področja;kohezivnost;SFRJ;
V prvem delu so izpostavljeni nekateri poglavitni koncepti v analizi socialnih mrež in definirane mere, ki popisujejo socialne mreže. V drugem delu so predstavljeni rezultati analize o morfoloških karakteristikah ego-centričnih mrež, opazovanih na jugoslovanskem vzorcu. Analiza ego-centričnih social ...
Leto: 1988 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Recenzija, prikaz knjige, kritika
Oznake: recenzije;sociologija;metodologija;kvantitativna metoda;merjenje;empirično raziskovanje;družboslovno raziskovanje;
Blejsko metodološko srečanje '87, zbirka Metodološki zvezki, št. 1, uredila dr. Anuška Ferligoj, izdajatelj JUS - Sekcija za metodologijo in statistiko, Ljubljana 1987, 210 str.
Leto: 1988 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: socialna politika;socialno delo;družbena pomoč;privatizacija;storitveni sektor;social policy;social work;social aid;privatization;service sector;
The organisation and delivery of health care throughout the world is undergoing significant organisational, social, and economic changes. These changes have important implications for the professional status of medicine since they affect the dominance, autonomy, and authority of medical practitioner ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Članek povzema novejše razprave na temo socialnega kapitala. Predlaga operacionalizacijo socialnega kapitala s pomočjo analize socialnih omrežij, kot alternativo članstvu v intermediarnih organizacijah in medosebnemu zaupanju. Prednost analize omrežij je, da omogoča razlikovanje med posameznikiin dr ...
Leto: 2001 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: politična mobilizacija;
The article reviews major findings in the studies of social networks and contentious politics within the structural approach. By discussing the contribution of structurally oriented research over the previous emphases on personal pathology and social disorganization, it also points to the limitation ...
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Social capital in Slovenia is, in the comparison with Western European countries, rather low. This rises the question of the mechanisms of how to increase the social capital at the national level. In this article we study the impact of various factors on one specific aspect of social capital, on the ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Polemika, diskusijski prispevek
Oznake:
Odgovor na komentar
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Samostojni znanstveni sestavek ali poglavje v monografski publikaciji
Oznake:
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: European identity;Evropska identiteta;Evropska unija;Identification;Identifikacija;identiteta;Javnopolitična omrežja;Policy networks;Social capital (Sociology);Socialni kapital (Sociologija);
Članek obravnava dejavnike oblikovanja kolektivne identitete na primeru evropske identitete. Pri opredelitvi možnih dejavnikov, ki vplivajo na kolektivno identifikacijo, izhajamo iz socioloških teorij kolektivno posedovanega védenja, ultimativne skupnosti in ugnezdenih identitet. Poseben poudarek me ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: moralne norme;
Zaupanje se ne more razviti v družbi, kjer je kršenje obljub in zavez običajna praksa, je pa zaupanje v ekonomskih odnosih nujno za uspešno delovanje trgov, ker spodbuja obseg ekonomske menjave. Za razumevanje dinamike razvoja zaupanja je potrebno razlikovati med dvema različnima tipoma medosebnega ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 57
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: