Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 20
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: paroksizmalna nočna hemoglobinurija;ekulizumab;
Izhodišča: Paroksizmalna nočna hemoglobinurija je oblika pridobljene hemolitične anemije zaradi napake v membrani eritrocitov ter tudi trombocitov in granulocitov. Značilno jo opredeljuje klasična triada kliničnih težav: (1) intravaskularna hemoliza, (2) venske tromboze in (3) odpoved kostnega mozga ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: operacije;dedne motnje koagulacije;hemofilija;von Willebrandova bolezen;
Izhodišča: S pregledom 11-letnega obdobja smo ugotovili število, vrsto operacij, uspeh in zaplete. Želeli smo vedeti, ali kirurško zdravljenje odsevabolezni povprečne populacije ali specifične probleme oseb z dedno motenohemostazo. Metodologija: Retrogradno ocenjujemo dokumentacijo bolnikov shemofil ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: primarna mielofibroza;lastnosti bolnikov;zdravljenje;ruksolitinib;
Uvod: Primarna mielofibroza (PMF) je redka krvna bolezen, ki sodi med klasičnemieloproliferativne neoplazme. Za postavitev diagnoze je ključna biopsija kostnega mozga z oceno razraščenosti veziva. Zaenkrat ne poznamo genetske spremembe, ki bi bila tipična za bolezen. Nespecifične citogenetske spreme ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake:
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Background Heparin induced thrombocytopenia (HIT) is a serious complication related to the heparin treatment and might lead to the life-threatening consequences such as arterial and venous thrombosis. The patient with HIT scheduled for cardiac surgery represents serious problem because heparin, most ...
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: ocena eritropoeze;eritrocitni parametri;retikulocitni parametri;korelacija;diagnostična uporabnost;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: heparin;priprava vzorcev;faktor X;nizkomolekularni heparin;antikoagulacijsko zdravljenje;
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: kronična mieloična levkemija;primerjava metod;nilotinib;translokacija;fuzijski prepis BCR-ABL1;
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Doktorska disertacija
Oznake: lahka hemofilija A;koagulacijski dejavniki;molekularna genetika;mutacije;hemostatski potencial;hematologija;sekvenciranje po Sangerju;
Opredelitev mutacij in ovrednotenje uporabnosti testov za oceno hemostatskega potenciala pri bolnikih z lahko hemofilijo A
Leto: 2016 Vir: Medicinska fakulteta (UL MF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: hemofilija;daljša življenjska doba;bolezni starajoče populacije;
Napredek v zdravljenju hemofilije je pomembno podaljšal življenjsko dobo bolnikov. Pojavljajo se bolezni, ki jih prej v tej populaciji nismo srečevali,saj so bolniki umirali mlajši. S starostjo se povečuje prevalenca zapletov hemofilije, pojavljajo pa se tudi sodobne bolezni starajoče populacije. Me ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Št. zadetkov: 20
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: