Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 22
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: paroksizmalna nočna hemoglobinurija;ekulizumab;
Izhodišča: Paroksizmalna nočna hemoglobinurija je oblika pridobljene hemolitične anemije zaradi napake v membrani eritrocitov ter tudi trombocitov in granulocitov. Značilno jo opredeljuje klasična triada kliničnih težav: (1) intravaskularna hemoliza, (2) venske tromboze in (3) odpoved kostnega mozga ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: operacije;dedne motnje koagulacije;hemofilija;von Willebrandova bolezen;
Izhodišča: S pregledom 11-letnega obdobja smo ugotovili število, vrsto operacij, uspeh in zaplete. Želeli smo vedeti, ali kirurško zdravljenje odsevabolezni povprečne populacije ali specifične probleme oseb z dedno motenohemostazo. Metodologija: Retrogradno ocenjujemo dokumentacijo bolnikov shemofil ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: primarna mielofibroza;lastnosti bolnikov;zdravljenje;ruksolitinib;
Uvod: Primarna mielofibroza (PMF) je redka krvna bolezen, ki sodi med klasičnemieloproliferativne neoplazme. Za postavitev diagnoze je ključna biopsija kostnega mozga z oceno razraščenosti veziva. Zaenkrat ne poznamo genetske spremembe, ki bi bila tipična za bolezen. Nespecifične citogenetske spreme ...
Leto: 2012 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake:
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: celostna obravnava;onkološko zdravljenje;hematološki bolniki;bolniki;zdravstvena nega;
Celostna obravnava hematološkega bolnika za popolnejšo rehabilitacijo in vrnitev v življenje po bolezni : paralelne poti zdravljenja
Leto: 2019 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: monoklonski imunoglobulin;novotvorbe plazmatk;plazmovitom;levkemija;hematologija;
Leto: 2014 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Pregledni znanstveni članek
Oznake:
Background Heparin induced thrombocytopenia (HIT) is a serious complication related to the heparin treatment and might lead to the life-threatening consequences such as arterial and venous thrombosis. The patient with HIT scheduled for cardiac surgery represents serious problem because heparin, most ...
Leto: 2008 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: ocena eritropoeze;eritrocitni parametri;retikulocitni parametri;korelacija;diagnostična uporabnost;
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: heparin;priprava vzorcev;faktor X;nizkomolekularni heparin;antikoagulacijsko zdravljenje;
Leto: 2016 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: kronična mieloična levkemija;primerjava metod;nilotinib;translokacija;fuzijski prepis BCR-ABL1;
Leto: 2017 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 22
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: