Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 35
Predgovor, spremna beseda
Oznake:
Leto: 2009 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: svinec;izpostavljenost otrok;otroci;vrtci;Celje;
Leto: 2011 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: rak (medicina);okolje;onesnaženost okolja;dejavniki tveganja;
Leto: 2007 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: svinec v krvi;otroci;Mežiška dolina;izpostavljenost;modeliranje;magistrske naloge;
The integrated exposure uptake biokinetic model for the lead blood burden prediction in children and its usefulness in study and remediation of the Upper Meža Valley environment
Leto: 2009 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Magistrsko delo
Oznake: geografska epidemiologija;bolezni dihalnih poti;lokalna prostorska avtokoleracija;MO Koper;onesnaževalci;magistrske naloge;
Study of etiological factors of chronic respiratory diseases in Municipality of Koper
Leto: 2009 Vir: Repozitorij Univerze v Novi Gorici (RUNG)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: geografska epidemiologija;bolezni dihalnih poti;prostorska analiza podatkov;analiza kopičenja;lokalna prostorska avtokorelacija;Moran I;
Izhodišče: Kronične bolezni dihal so naraščajoč zdravstveni problem, s katerimse srečujemo v razvitih okoljih, torej tudi v Sloveniji. Pri tem se bolezni, kot so astma, kronični bronhitis ali različne alergijske bolezni, ki se kažejo s prizadetostjo dihalnih poti, neredko pokažejo že zelo zgodaj v o ...
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: model IEUBK;svinec v krvi;Zgornja Mežiška dolina;otroci;
Uvod: Model IEUBK je računalniško podprto orodje, ki na podlagi vnesenih podatkov o izpostavljenosti oceni koncentracijo svinca v krvi otrok. Namen raziskave je bil s pomočjo modela ugotoviti, ali izmerjene koncentracije svinca v krvi otrok iz Zgornje Mežiške doline ustrezno zrcalijo obremenjenost o ...
Leto: 2010 Vir: Repozitorij Univerze na Primorskem (RUP)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: svinec v krvi;otroci;vsebnost;Mežiška dolina;
Uvod: Namen raziskave je bil ugotoviti, kakšna je koncentracija svinca v krvi otrok, ki živijo v Mežiški dolini potem, ko so bili pred več kot desetimi letiuvedeni različni ukrepi za zmanjšanje izpostavljenosti prebivalcev svincu iz okolja. Metoda dela: V raziskavi so sodelovali otroci, ki so ob dop ...
Leto: 2005 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Ni določena
Oznake: legionele;legioneloze;legionarska bolezen;pitna voda;dejavniki tveganj;
Legionele so biološki dejavnik tveganja za zdravje ljudi. Ob prenosu iz naravnega okolja v umetno okolje predstavljajo tveganje za pojav legioneloz, potencialno smrtne pljučnice – legionarske bolezni. Najpogostejša pot okužbe ljudi je inhalacija aerosola kontaminiranega z legionelami preko sistemov ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 35
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: