Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 88
Izvirni znanstveni članek
Oznake: mesta;stripi;vizualna umetnost;motivi;
Strip je oblika pripovedi, kjer so nanizanim slikam dodane izrečene besede, misli upodobljenih oseb ali dodatni razlagalni opisi v slikah, zraven njih ali pod njimi. Besedila in risbe se dopolnjujejo. Pripoved beremo in opazujemo.Predmet tega prispevka je prikaz mesta v stripu oziroma upodobitev mes ...
Leto: 2003 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: Slovenj Gradec;mestni načrt;urbanistična zasnova;
Namen sprememb in dopolnitev prostorskih sestavin planskih dokumentov Mestne občine Slovenj Gradec so, med ostalim, bile novelacije urbanističnih zasnov posameznih naselji. V prispevku so prikazana vodila in razlogi spreminjanja urbanističnih zasnov ter predstavitev želene vsebine prostorskega plans ...
Leto: 1999 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Pregledni znanstveni članek
Oznake: identiteta;karakteristična območja;metodologija;morfologija;Ljubljana;podoba mesta;
Zaradi tekočih sprememb v družbi se spreminjajo tudi pogledi na razvoj mest. Razpoznavna struktura mesta se v vseh konceptih prostorskega razvoja razume kot vrednota. Ob izdelavi koncepta prostorskega razvoja Ljubljane je bil tako dan pomemben poudarek oblikovanju identitete mesta. V prispevku so pr ...
Leto: 2001 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Predgovor, spremna beseda
Oznake:
Leto: 2010 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: branljivi prostor;skupnosti;stanovanjske soseske;varnost;Velika Britanija;
Oblikovanje za zagotovitev varnosti pred kriminalom v fazi načrtovanja je oblika preventivne dejavnosti, v kateri lahko z vključevanjem varnostnih ukrepov, na stroškovno učinkovit način, preprosto in poceni dosežemo ugodnosti za graditelje in poznejše lastnike objektov. V prispevku je prikazan prime ...
Leto: 1999 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: mesta;mala mesta;
Avtor izhaja iz predpostavke, da malih mest ni možno opredeliti kot posebno kategorijo, ker je edino skupno merilo za ločevanje med urbanimi naselji število prebivalcev. V pojasnilu navaja značilnosti, ki so nekoč opredeljevale mesta, kot so obzidje, trg in statut.
Leto: 1994 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Video in druga učna gradiva
Oznake: architecture;arts;graphic design;industrial design
Leto: 2014 Vir: videolectures.net
Video in druga učna gradiva
Oznake: architecture;arts;graphic design;industrial design
Leto: 2014 Vir: videolectures.net
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Promet;Urbanizacija;Modernizacija;Avtomobili;Prostorska mobilnost;Slovenija;
V članku je v obliki pregleda posameznih etap industrializacije oz. industrijske urbanizacije Slovenije predstavljen razvoj ključnih transportnih sredstev in vzorcev mobilnosti, ki so jim sledili. Pregled se začne z analizo modernizacije prometa v drugi polovici devetnajstega stoletja, nadaljuje z o ...
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: modernizem;funkcionalizem;javni prostori;komercializacija;mestna jedra;mesta potrošnje;
Public space in the contemporary city is undergoing changes because of economic and political interests and is often falling under private ownership.The programme in the city is developing on the basis of capital production, which was not forseen in the modernistic scheme. Because the developement p ...
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Št. zadetkov: 88
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: