Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 72
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake: terapevtski odziv;farmakokinetika;
Variability among individuals that affects clinical outcome is still one of the major challenges in drug development and in the practice of medicine. No single drug is 100% efficacious in all patients. While some individuals obtainthe desired effects, there can be no or little therapeutic response i ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: raziskave;klinične študije;kritična ocena;tveganje;uporabnost;
Članek predstavlja uvod v z dokazi podprto medicino. Predstavljena so načela za oceno veljavnosti klinične študije in presojo njenega praktičnega pomena. Opisan je pomen randomizacije in slepenja in postopek izračuna relativnega zmanjšanja tveganja, absolutnega zmanjšanja tveganja in potrebnega štev ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: in situ forming systems;thermoreversible hydrogels;heparin;chitosan nanocomplexes;prolonged release;subcutaneous delivery;
In situ forming systems including thermoreversible hydrogels, which undergo sol-gel transition upon an increase in temperature have been used for various biomedical applications. Heparins are the standard of anticoagulation in the prophylaxis and treatment of deep vein thrombosis and pulmonary embol ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: akutna limfoblastna levkemija;folna kislina;farmakokinetika;nevronske mreže;metotreksat;
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: vankomicin;ledvična funkcija;populacijska farmakokinetika;simulacija Monte Carlo;validacija končnega modela;
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Magistrsko delo
Oznake: vankomicin;farmakološke značilnosti;ortopedski vsadki;biokemični parametri;farmakokinetika;analiza zdravljenja;neželeni učinki;
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci (vabljeno predavanje)
Oznake:
Starostniki so zaradi fizioloøkih sprememb, pogostejøega obolevanja za kronioenimi, degenerativnimi, rakavimi in vnetnimi boleznimi in poveoeane porabe zdravilnih uoeinkovin bolj podvræeni neæeljenim uoeinkom zdravil. OEe se presnova zdravil zmanjøa øe zaradi genetskega polimorfizma, je pri starostn ...
Leto: 2005 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: farmakokinetika;fentanil;modeliranje;simulacije;farmakodinamika;
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: oglaševanje zdravil;zakonodaja;zdravila brez recepta;analiza spletnih strani;
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Diplomsko delo
Oznake: leflunomid;revmatoidni artritis;zdravljenje;farmakološko zdravljenje;randomizacijski test;
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za farmacijo (UL FFA)
Št. zadetkov: 72
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: