Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 64
Diplomsko delo
Oznake: pajki;ščurki;odnos do živali;izkustveno učenje;stališča do živali;strah;fobije;predsodki;
Pajke in ščurke učenci opredeljujejo kot ene izmed najmanj priljubljenih živali, pri tem pa se ne zavedajo njihove pomembne ekološke vloge. Poleg strahu ljudje do teh živali pogosto izražajo tudi odpor oziroma gnus. Učenci imajo do njih negativna stališča zaradi številnih napačnih predstav in predso ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: pouk biologije;sekcija;interes;gnus;
Ciliji sodobnega šolstva so usmerjeni v doseganje čim večjega razumevanja pri učencih. Ob tem pa se pojavlja vprašanje, s katerimi učnimi metodami in oblikami dela lahko učitelj to najbolj učinkovito doseže. Učitelje naravoslovnih predmetov se spodbuja, da uporabljajo praktični pouk, tak, ki bi učen ...
Leto: 2016 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: kačji pastirji;stališča;znanje;napačne predstave;
Kačji pastirji so zaradi zmožnosti letenja in pisanih barv privlačni, zato imajo ljudje večinoma pozitivna stališča do njih in so potencialne krovne vrste za varstvo mokrišč. So dobro raziskan red žuželk, malo pa je znanega o znanju in stališčih do njih. Uporabili smo anketni vprašalnik, ki je zbral ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: invazivne tujerodne vrste;stališča;znanje;gimnazijski izobraževalni programi;strokovni izobraževalni programi;
Širjenje invazivnih tujerodnih vrst (ITV) predstavlja čedalje večji svetovni problem. Uspešnost nadzorovalnih programov ITV je odvisna od javne podpore, zato je potrebno poznati ozaveščenost in stališča javnosti do ITV. V naši raziskavi smo ugotavljali, kakšen je odnos dijakov različnih izobraževaln ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Pre-service biology teachers' and primary school students' attitudes toward and knowledge about snakes
Leto: 2011 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: umivanje rok;higiena;učenci osnovnih šol;preprečevanje nalezljivih bolezni;
Higiena rok med osnovnošolskimi otroci
Leto: 2009 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Diplomsko delo
Oznake: žuželke;izkušnje;
Stališča učencev do žuželk
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: morski organizmi;
Poznavanje morskih organizmov in stališča do morskih organizmov pri osnovnošolcih
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: sesalci;trajne zbirke živali;učenje z raziskovanjem;izkustveno poučevanje;
Uporabnost trajnih zbirk živali pri pouku biologije
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Diplomsko delo
Oznake: volkovi;
Volk (Canis lupus) je največji predstavnik družine psov in drugi največji predstavnik plenilcev pri nas. Slovenska populacija volka je ena redkih avtohtonih populacij, ki so še ostale v Evropi. V preteklosti se je zaradi odstrela in neodgovornega ravnanja do volka njegova številčnost zelo zmanjšala. ...
Leto: 2014 Vir: Pedagoška fakulteta (UL PEF)
Št. zadetkov: 64
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: