Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 12
Izvirni znanstveni članek
Oznake: electrical machine;conformal mapping;slot opening;Schwarz-Christoffel transformation;
The design of electrical machines requires good working knowledge of magnetic fields in air gaps, which is very difficult or analytically unsolvable in most cases. With the development of computers, numerical methods came to the fore, enabling very good approximations of real values to be calculated ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: photovoltaic module;energy production;annual energy yield;Cadmium-Telluride;
This paper presents a method for determining energy production of Cadmium-Telluride photovoltaic system, which has a different working performance than the most used Silicon photovoltaic systems. The main difference is sensitivity to the temperature and the solar irradiance. The CdTe cells are less ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Magistrsko delo
Oznake: fotovoltaika;fotonapetostni moduli;fotonapetsotna celica;kratkostični tok;karakteristika modula;temperaturna odvisnost;nadomestno vezje;
Fotovoltaika je danes na splošno eno izmed zelo popularnih oziroma zanimivih področij, še posebej v gospodarstvu. V tem magistrskem delu je predstavljena analiza karakteristik fotonapetostnih modulov. Izvedene so primerjave karakteristik, ki jih poda proizvajalec s karakteristikami, ki so dobljene z ...
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: sončni moduli;izkoristek;klimatski pogoji;IU in PU karakteristika;
Diplomsko delo obravnava vpliv različnih klimatskih razmer na izkoristek silicijevih sončnih modulov. Na podlagi predhodnih meritev IU in PU karakteristik pri različnih jakostih sončnega sevanja in temperaturah modulov smo določili izkoristek za posamezne sončne module. Med seboj smo primerjali mono ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: alternativni viri energije;hidroenergija;biomasa;bioplin;energija sonca;energija vetra;občina Plevlja;
Obnovljivi viri energije so ne samo edini večni vir energij, ampak so za okolje tudi najmanj škodljivi. Zahvaljujoč vse večji popularnosti obnovljivih virov v svetu in njihovim pozitivnim lastnostim, sem se v svojem diplomskem delu ukvarjala z analizo potencialov obnovljivih virov energije v občini ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: sončni moduli;vzdrževanje;čiščenje;izplen električne energije;
Sončne elektrarne potrebujejo razmeroma malo vzdrževanja. Pa vendar je za učinkovitejše delovanje pomembno, da jih redno pregledujemo in po potrebi opravimo vzdrževalna dela. Izplen proizvodnje električne energije in izkoristek sončnih modulov je odvisen predvsem od jakosti gostote moči sončnega sev ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: sončne elektrarne;sončne celice;sončna energija;električna energija;ocena potenciala sončne energije;
Diplomska naloga obravnava oceno razpoložljivega potenciala sončne energije na strehah obstoječih stavb. Sončna energija, sevanje Sonca, osnove solarne geometrije, fotonapetostni pojav in sončni moduli so osnovni pojmi, ki so predstavljeni kot osnova za razumevanje delovanja sončnih elektrarn. Preds ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: sončne elektrarne;sončne celice;izvedljivost;PVSYST;
Cilj diplomske naloge je ugotoviti izvedljivost, izkoristek, vrednost in ekonomičnost integrirane sončne elektrarne na že obstoječem objektu. Za pridobitev večine vrednosti je bil uporabljen računalniški program PVSYST za fotovoltaične sisteme, v katerem so bile izvedene simulacije, ekonomski del pa ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: okna;okenski okvirji;toplotne izgube;ANSYS;les;aluminij;PVC;računalniški programi;diplomske naloge;
Z razvojem tehnologije se je v svetu močno povečala poraba energije. Uporaba fosilnih goriv povzroča tudi onesnaženje, ki vodijo v klimatske in druge spremembe na Zemlji. Večina razvitih držav se je ob podpisu Kjotskega sporazuma zavezalo k zmanjševanju emisij toplogrednih plinov. K temu lahko prisp ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za energetiko (UM FE)
Diplomsko delo
Oznake: elektroenergetika;električna energija;elektroenergetski sistemi;prečni transformator;
V diplomskem delu je podrobneje predstavljeno nastavljanje parametrov prečnega transformatorja. S pomočjo programskega orodja Matlab je sestavljen program za izračune pretokov moči. Program vključuje uporabo prečnega transformatorja v elektroenergetskem omrežju. Med izračunom pretokov moči program n ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za elektrotehniko, računalništvo in informatiko (UM FERI)
Št. zadetkov: 12
Ključne besede:

Leto izdaje:Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: