Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 8
Bibliografija
Oznake: onkologija;rak (medicina);inštituti;Slovenija;bibliografije;
Ob 45-letnici Onkološkega inštituta v Ljubljani (1938-1983) izdajamo bibliografijo strokovnih in znanstvenih del inštitutskih delavcev. Bibliografija obsega podatke prejšnjih dveh izdaj iz leta 1973 (razdobje 1938-1972) in iz leta 1978 (razdobje 1973-1977) ter podatke od leta 1978-1982 in predstavlj ...
Leto: 1983 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Strokovna monografija
Oznake: rak (medicina);bolniki;preživetje;Slovenija;zdravstvena statistika;
Leto: 1995 Vir: Onkološki inštitut Ljubljana (OI)
Radijski ali TV dogodek
Oznake: živila;živilska industrija;nadzor nad živili;varnost živil;
Umik prehrambenih izdelkov s polic
Leto: 2012 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;radiološka tehnologija;računalniška tomografija;zagotavljanje kakovosti;preverjanje kakovosti;programsko orodje Optimage;SANTEC;
Uvod: Test preverjanja kakovosti uporabljamo za doseganje najvišje ravni kakovosti računalniško tomografskega (CT) aparata. Standarden nadzor kakovosti je zelo težek in zamuden. Rešitev je v uporabi računalniškega programa Optimage, ki temelji na digitalnem preverjanju kakovosti slik s pomočjo ocenj ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;radiološka tehnologija;diagnostične referenčne ravni;diaskopija;produkt doze in ploščine slikovnega polja;travmatološki posegi;
Uvod: Diagnostične referenčne ravni (DRR) so vrednosti doz ionizirajočega sevanja pri diagnostičnih radioloških posegih, za katere pričakujemo, da pri optimiziranih posegih niso presežene. Diagnostične referenčne ravni se določijo kot vrednost tretjega kvartila porazdelitve vzorca povprečnih vrednos ...
Leto: 2018 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;radiološka tehnologija;ledvena hrbtenica;posteroanteriorna projekcija;uporaba;zmanjšanje doze;kakovost slike;
Uvod: Slikanje ledvene hrbtenice je klasificirano kot preiskava z največjo dozno obremenitvijo v klasični radiografiji. Obstaja preprost, vendar učinkovit način za zmanjšanje doze sevanja in sicer zamenjava anteroposteriorne (AP) projekcije slikanja v posteroanteriorno (PA) projekcijo. Namen: Namen ...
Leto: 2017 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;radiološka tehnologija;medenica;zmanjšanje doz;AEC;kavdalna nastavitev;kakovost slik;
Uvod: Rentgensko slikanje medenice postavljamo v sam vrh najpogosteje sevalno obremenjujočih preiskav. Glede na majhno število predhodnih raziskav, bi se morali osredotočiti na zmanjšanje doz v povezavi z namestitvijo pacienta glede na položaj ionizacijskih celic AEC sistema digitalne radiografije. ...
Leto: 2018 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Magistrsko delo
Oznake: magistrska dela;radiološka tehnologija;ledvena hrbtenica;torakalna hrbtenica;optimalna uporaba zaslonke;zmanjšanje doze;produkt doze in površine slikovnega polja;kakovost slike;
Uvod: Radiografija ledvene in torakalne hrbtenice sta področji, ki sta v samem vrhu preiskav, ki povzročajo največje sevalne obremenitve v splošni radiograifiji. Z ustrezno uporabo zaslonke po navodilih podanih v literaturi lahko močno vplivamo na zmanjšanje dozne obremenitve pacientov. Namen: Name ...
Leto: 2019 Vir: Zdravstvena fakulteta (UL ZF)
Št. zadetkov: 8
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:


Jezik: