Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 16
Strokovni članek
Oznake:
Članek obravnava zgodovino Osrednje družboslovne knjižnice Jožeta Goričarja in njenih predhodnic ter proces avtomatizacije njenega delovanja. Nastala je leta 1985 z združitvijo Knjižnice Instituta za sociologijo Univerze v Ljubljani ter Knjižnice in dokumentacije FSPN. Avtomatizacijo je začela leta ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Bibliografija, kazalo ipd.
Oznake: bibliografije;
Znanstveni članki v COBISS.SI/COBIB od maja do avgusta 2003
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Bibliografija, kazalo ipd.
Oznake: bibliografije;
Znanstveni članki v COBISS.SI/COBIB od septembra do decembra 2003
Leto: 2003 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Revija Teorija in praksa v bibliografskih in besedilnih zbirkah podatkov
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Republika Slovenija;politične elite;komparativna analiza;demokracija;politično vedenje;politiki;
How the new political elite in Slovenia understands democracy
Leto: 1994 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni strokovni prispevek na konferenci
Oznake: znanstveno informiranje;raziskovalna dejavnost;evalvacija;COBISS;Fakulteta za družbene vede Univerze v Ljubljani;FDV;bibliografija;Knjižnično informacijska dejavnost;Knjižnice;Informacijski sistemi;Vrednotenje;Raziskovanje;Slovenija;
Bibliografija raziskovalcev Fakultete za družbene vede
Leto: 2002 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: Periodika;Družbene vede;Profesionalizacija;Znanstvene discipline;Objavljanje;Slovenija;
Revija Teorija in praksa - sredstvo prvotne profesionalizacije družboslovja na Slovenskem
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: Znanost;Znanstvena politika;Znanstveno delo;Raziskovalci;Ocenjevanje;Vrednotenje;Kvalitativna metoda;Kvantitativna metoda;Bibliometrija;
Odprta vprašanja in dileme kvantitativnega in kvalitativnega ocenjevanja v znanosti
Leto: 2006 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Pregledni znanstveni članek
Oznake: scientometrija;citati;analiza citatov;znanstvena politika;znanstveno raziskovalno delo;znanstveni rezultati;merjenje;vrednotenje;evalvacija;Scientometrija;Citiranje;
Scientometrija in analiza citatov
Leto: 1995 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: človekove pravice;varstvo človekovih pravic;pravna ureditev;ustave;Slovenija;zgodovinski pregledi;
Človekove pravice in svoboščine v slovenskih ustavah
Leto: 1992 Vir: Fakulteta za družbene vede (UL FDV)
Št. zadetkov: 16
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:

Tipologija:

Jezik: