Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 110
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: strojna sečnja;spravilo lesa;žično spravilo lesa;razvrščanje terenov;geografski informacijski sitem;GIS;
Predstavljen je postopek izbire terenov za uporabo tehnologije strojne sečnje v kombinaciji z žičnim spravilom lesa. V postopku so uporabljeni slovenski viri gozdarskih in drugih prostorskih podatkov ter računalniška programska orodja za geografske informacijske sisteme. Z metodo večkriterialnega vr ...
Leto: 2004 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: strojna sečnja;državni gozdovi;Slovenija;delovni pogoji;teren;
Leto: 2010 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: ocene in poročila;razstave;slovensko kiparstvo;
Leto: 2006 Vir: dLib.si Digitalna knjižnica Slovenije
Strokovni članek
Oznake: strojna sečnja;vpliv na tla;obnova sestojev;sistem za zagotavljanje kakovosti;
Prispevek obravnava nekatere vidike uporabe strojne sečnje; navedeni so podatki o strojni sečnji, opremljenosti z mehanizacijo in obsegu proizvodnje. Sledi predstavitev nekaterih prednosti in slabosti uporabe strojne sečnje. Poseben poudarek je namenjen vplivu strojne sečnje na gozdna tla, posledica ...
Leto: 2017 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: prevoz lesa;smer prevoza;računalniški model;GIS tehnologija;ekonomsko vrednotenje;strošek prevoza;
Uporaba GIS tehnologije pri izbiri smeri prevoza lesa
Leto: 2000 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdni sestoj;zgradba gozda;ocena;spremenjenost sestojev;vrstna spremenjenost;kazalec spremenjenosti;računalniški model;
Prispevek analizirana spremenjenost gozdnih sestojev po dveh metodah. S prvo ocenjujemo spremembe vrstne sestave rastlinskih skupnosti, druga metoda pa ugotavlja spremembe sestojev po vi{ini in vrsti lesnih zalog. Za izračun ocene spremenjenosti na ravni osnovnih enot popisa gozdov smo uporabili mod ...
Leto: 1999 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: gozdna prometnica;gozdna cesta;ocena;donos ceste;vrednost gozda;povečanje vrednosti;spravilo lesa;računalniški model;
Opisali smo modelni izračun vpliva gozdne ceste na vrednost gozdne rente. Analizirali smo spremembo karte oblik spravila lesa in gozdno takso v odsekih,na katere izbrana cesta neposredno vpliva. Izračun primerja stroške gradnje in vzdrževanja ceste z razliko v gozdni taksi, ki je posledica spremenje ...
Leto: 1999 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Izvirni znanstveni članek
Oznake: strojna sečnja;zasebni gozdovi;učinkovitost;
Prikazani so rezultati študije potencialov prostorskega združevanja zasebne gozdne posesti v procesu pridobivanja lesa z vidika učinkovitosti rabe tehnologije kratkega lesa. Učinkovita raba tehnologije kratkega lesa je povezana predvsem s količinsko in prostorsko koncentracijo sečenj, kar je velik p ...
Leto: 2006 Vir: Digitalni repozitorij raziskovalnih organizacij Slovenije
Magistrsko delo
Oznake: zasebni gozdovi;gospodarjenje;trženje;oblike povezovanja;Slovenske Konjice;
Na primeru KE Slovenske Konjice smo evidentirali in analizirali možne oblike organiziranosti zasebnih lastnikov gozdov in ugotovili, katera oblika organizacije bi bila najbolj primerna za potrebe izboljšanja gospodarjenja z gozdovi na eni ter glede na razvoj lesne industrije na drugi strani. Zanimal ...
Leto: 2018 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Diplomsko delo
Oznake: pridobivanje lesa;spravilo lesa;stroški;prihodki;zasebna gozdna posest;tehnologija;ekonomika;kmetija Kogel;Šenjošt;
Diplomsko delo je nastalo z namenom, da novemu lastniku gozda predstavimo njegovo stanje gozda, ukrepe v njem, možen posek, možnost financiranja oz. sofinanciranja nekaterih gozdnih del iz proračuna Republike Slovenije, tehnološko najugodnejše možnosti spravila lesa ter njegov ekonomski rezultat.Las ...
Leto: 2005 Vir: Biotehniška fakulteta (UL BF)
Št. zadetkov: 110
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:


Tipologija:

Jezik: