Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 60
Ni določena
Oznake: agroživilske verige z dodano vrednostjo;lokalni kmetijski pridelki in živila;ekonometrično modeliranje;multivariatna matrična analiza;analiza medsebojnih odnosov;
Analizirali smo agroživilsko verigo z dodano vrednostjo in pridobili empirične rezultate o končnih vplivih le-te na upravičenost/neupravičenost kmetovanja kmetij s prirejo mleka v gorskih območjih. Pri tem smo se omejili na analizo socialnih in ekonomskih vplivov (socio-ekonomskih vplivov). Kot pilo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: mlečne kvote;prireja mleka;mlečno-predelovalna industrija;
Analiza predvidene ukinitve mlečnih kvot za nadaljni razvoj prireje mleka v Sloveniji
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: kmetijsko gospodarstvo;neposredna plačila;Sevnica;
Vpliv neposrednih plačil na dohodek kmetij iz območja z omejenimi možnostmi kmetovanja v občini Sevnica
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: družinske kmetije;nasledstvo;Tržaška pokrajina;
Analiza perspektivnosti za mlade prevzemnike družinskih kmetij v Tržaški pokrajini
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: odkup žit;ekonometrična analiza;koeficienti elastičnosti;
Ekonometrična analiza odkupa žit v Sloveniji
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: izobraževanje;odrasli;kakovost;motivacija;zadovoljstvo;pričakovanja;
Zadovoljstvo udeležencev v izobraževanju odraslih
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: kmetijstvo;Evropska Unija;Evropa;Vzhodna Evropa;Centralna Evropa;
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)
Ni določena
Oznake: mlečne kvote;prireja mleka;mlečno-predelovalna industrija;
Diplomsko delo obravnava sistem mlečnih kvot in skupne tržne ureditve na področju mleka v EU, zgodovino mlečnih kvot, njihove značilnosti in vplive ter vzroke za njihovo ukinitev. Preučuje prirejo mleka in stanje kvot v Sloveniji. V diplomskem delu so podrobneje predstavljeni rezultati predhodno opr ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: kmetijsko gospodarstvo;neposredna plačila;Sevnica;
V magistrskem delu smo preučevali vpliv neposrednih plačil na 17 izbranih kmetijah na območju z omejenimi možnostmi kmetovanja v občini Sevnica. Kmetije smo razdelili v tri razrede po velikosti: do 10 ha kmetijskih zemljišč v uporabi.Za vsako kmetijo smo izračunali skupno pokritje, pokritje na uro i ...
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: družinske kmetije;nasledstvo;tržaška pokrajina;
Kmetijstvo v tržaški pokrajini se ponaša s 450 kmetijami, kar je 19 % manj kot leta 2000. Kmetijska dejavnost ima pomembno vlogo pri oblikovanju in ohranjanju krajinske podobe ter nenazadnje tudi pri vzdrževanju kulturne tradicije. Za učinkovito udejanjanje omenjenih funkcij je potrebno, da se obdrž ...
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Št. zadetkov: 60
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: