Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 79
Ni določena
Oznake: ekonometrična analiza;dohodkovna/izdatkovna elastičnost;povpraševanje po mesu;
Obravnavano področje magistrskega dela je analiza povpraševanja po govejem, svinjskem in perutninskem mesu v letu 2007, 2010 in 2012. Pri analizi povpraševanja se naslanjamo na teorijo prvega Engelovega zakona, ki govori o odvisnosti povpraševane količine hrane od razpoložljivega dohodka ob predpost ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: agroživilske verige z dodano vrednostjo;lokalni kmetijski pridelki in živila;ekonometrično modeliranje;multivariatna matrična analiza;analiza medsebojnih odnosov;
Analizirali smo agroživilsko verigo z dodano vrednostjo in pridobili empirične rezultate o končnih vplivih le-te na upravičenost/neupravičenost kmetovanja kmetij s prirejo mleka v gorskih območjih. Pri tem smo se omejili na analizo socialnih in ekonomskih vplivov (socio-ekonomskih vplivov). Kot pilo ...
Leto: 2015 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: ekonometrična analiza;odkupna cena mleka;elastičnost;SPSS;
Obravnavano področje magistrskega dela je analiza odkupne cene mleka v Sloveniji od leta 2008 do konca aprila 2016. Predstavimo tudi del področja pred in po ukinitvi mlečnih kvot ter vpliv kvot na prirejo mleka v Sloveniji. Osnovni cilj naloge je ovrednotiti vpliv spremembe cene svežega mleka na odk ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Ni določena
Oznake: ZDavPR;davčne blagajne;dopolnilne dejavnosti na kmetiji;davčna zakonodaja;
Namen magistrskega dela je pregled novejše zakonodaje s področja obdavčitve dopolnilnih dejavnosti na kmetiji in ugotoviti ali ZDavPR vpliva na število dopolnilnih dejavnosti na kmetiji. V analizo smo vključili 90 nosilcev dopolnilnih dejavnosti. Ugotovili smo, da je ZDavPR najbolj prizadel dopolnil ...
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: mlečne kvote;prireja mleka;mlečno-predelovalna industrija;
Analiza predvidene ukinitve mlečnih kvot za nadaljni razvoj prireje mleka v Sloveniji
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: kmetijsko gospodarstvo;neposredna plačila;Sevnica;
Vpliv neposrednih plačil na dohodek kmetij iz območja z omejenimi možnostmi kmetovanja v občini Sevnica
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: družinske kmetije;nasledstvo;Tržaška pokrajina;
Analiza perspektivnosti za mlade prevzemnike družinskih kmetij v Tržaški pokrajini
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Magistrsko delo
Oznake: odkup žit;ekonometrična analiza;koeficienti elastičnosti;
Ekonometrična analiza odkupa žit v Sloveniji
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za kmetijstvo in biosistemske vede (UM FKBV)
Diplomsko delo
Oznake: izobraževanje;odrasli;kakovost;motivacija;zadovoljstvo;pričakovanja;
Zadovoljstvo udeležencev v izobraževanju odraslih
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za management (UP FM)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: kmetijstvo;Evropska Unija;Evropa;Vzhodna Evropa;Centralna Evropa;
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za turistične študije - Turistica (UP FTŠ Turistica)
Št. zadetkov: 79
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: