Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 14
Pregledni znanstveni članek
Oznake: zapori;zaporniki;rehabilitacija;resocializacija;Slovenija;
Overview of inmates' treatment in Slovenia
Leto: 2010 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Bibliografija, kazalo ipd.
Oznake: kazala;revija Varstvoslovje;
Article, subject, and author Index 2011 of the Journal of criminal justice and security
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: nasilje;šole;vrstniki;vrstniško nasilje;ustrahovanje;internet;vprašalniki;analize;diplomske naloge;
Nasilje v šolah (1.) : analiza specifičnih oblik šolskega nasilja - kibernetsko ustrahovanje
Leto: 2011 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Magistrsko delo
Oznake: zanesljivost;veljavnost;faktorska analiza;
Namen magistrske naloge je opredeliti in ovrednotiti različne metode merjenja zanesljivosti in veljavnosti konstrukta »zakaj ljudje spoštujejo zakone«. Iz čikaške študije iz leta 1984 (Tyler, 2006) smo povzeli in predelali vprašalnik, na osnovi katerega smo poskušali pokazati, da Cronbachov koeficie ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za organizacijske vede (UM FOV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: punitivnost;viktimizacija;strah pred kriminaliteto;pregledne študije;študenti;varstvoslovje;
Punitivnost, viktimizacija in strah pred kriminaliteto pri študentih varstvoslovja - rezultati spletne ankete
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: kriminaliteta;strah pred kriminaliteto;viktimizacija;mesta;vasi;Slovenija;
Strah pred kriminaliteto v mestnih in vaških okoljih v Sloveniji
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: visoko šolstvo;poučevanje;študenti;poučevanje v paru;
Učenje v paru s študentom - nov pristop pri poučevanju statistike
Leto: 2012 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: študenti;spoštovanje zakonov;legitimnost;postopkovna pravičnost;distributivna pravičnost;zanesljivost;
Zakaj mladi spoštujejo zakone - empirična izhodišča Tylerjeve teorije
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Bibliografija, kazalo ipd.
Oznake: revija Varstvoslovje;kazala;
Kazalo člankov ter vsebinsko in avtorsko kazalo revije Varstvoslovje za leto 2012
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Diplomsko delo
Oznake: zavodi za prestajanje kazni;zapori;pravosodni policisti;zaporniki;legitimnost;zadovoljstvo pri delu;diplomske naloge;
V zavodih za prestajanje kazni zapora, po domače v »zaporih«, so zaprte osebe, ki so storile kriminalno dejanje, za katerega je predpisana kazen, da se za nekaj časa izločijo iz okolja, v katerem so do tedaj živeli. Poleg njih so tam zaposleni tudi različni delavci, ki zapornikom pomagajo pri spozna ...
Leto: 2014 Vir: Fakulteta za varnostne vede (UM FVV)
Št. zadetkov: 14
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: