Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 40
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: sodobna umetnost;kurikulum;gimnazija;likovna umetnost;curriculum;grammar school;visual arts;
The experience of practitioners has confirmed that primary and secondary schools in Slovenia do not pay enough attention to contemporary art practices. Teachers do not sufficiently (or not at all) include contemporary artists in art education. Consequently, students are not informed about experienci ...
Leto: 2013 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Objavljeni znanstveni prispevek na konferenci
Oznake: likovna vzgoja;likovna pedagogika;likovni motiv;afektivnost;osnovna šola;art education;primary school;visual art;motif;affectivity;
From the motivational point of view, choosing motifs in art education is exceptionally important, as the motif represents the affective part of art education. Emotional response of pupils, both in the perception of artwork and in their own creations, represents an important factor in understanding a ...
Leto: 2011 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: likovna umetnost;otroci;prvi razred;likovno izražanje;človeška figura;diplomska dela;
V diplomskem delu obravnavamo razvoj likovnega izražanja na primeru človeške figure v prvem razredu. V prvem delu diplomskega dela je širše opredeljen likovni razvoj otrok. Podrobneje smo opisali razvojne značilnosti otrokovega likovnega izražanja ter likovne tipe otrok, ki smo jih spremljali tudi ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: likovna vzgoja;osnovne šole;tretji razred;motivi;odnosi;likovno vrednotenje;diplomska dela;
V diplomskem delu obravnavamo odnos do motiva pri likovni vzgoji v tretjem razredu osnovne šole. Namen raziskave je bil ugotoviti, kateri motivi so učencem najbolj všeč ter kako na izbor vplivata spol in okolje, iz katerega izhajajo učenci. V teoretičnem delu je opredeljeno likovno vrednotenje in li ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: likovna umetnost;kulturna dediščina;likovne delavnice;ohranjanje;načrtovanje;izvedba;muzejska pedagogika;Rogatec;diplomska dela;
Muzejska pedagogika, ki izvaja vzgojno—izobraževalno delo v muzejih, poleg različnih oblik dela največkrat izvaja tudi razne oblike likovnega ustvarjanja, vezanega na problematiko razstave oziroma muzejskega okolja. Namen diplomskega dela je predstaviti načrt pouka likovnih delavnic na temo ohranjan ...
Leto: 2009 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: likovna umetnost;risarstvo;tehnike;otroci;likovni tipi;računalništvo;orodja;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Likovno-oblikovne strategije otrok pri različnih risarskih tehnikah, je zgrajeno iz teoretičnega in empiričnega dela. V teoretičnem delu smo najprej z vidika risanja na kratko predstavili stopnje otrokovega likovnega izražanja na primeru človeške figure, ter različne likovn ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;likovna vzgoja;oblikovanje;prostor;osnovne šole;tretji razred;učni načrt;diplomska dela;
Zaradi zapostavljenosti področja prostorskega oblikovanja smo se odločili predstaviti nekaj praktičnih idej, ki bodo lahko učiteljicam in učiteljem razrednega pouka spodbuda, da se bodo pogosteje in z večjo samozavestjo lotevali realizacij vsebin iz tega področja. Cilj diplomskega dela je bil opazov ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;likovna vzgoja;prostorsko oblikovanje;znanje;preverjanje;testi znanja;učni načrt;diplomska dela;
V osnovnih šolah se znanje preverja z namenom, da lahko učitelj spremlja napredek učencev in ugotovi, ali so učenci osvojili podano učno vsebino. Ugotovimo lahko tudi, če so učni programi prilagojeni zmogljivosti učencev. Znanje se preverja pri vseh predmetih, zato likovna vzgoja ni izjema. Osredoto ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: likovna umetnost;likovna pedagogika;osnovne šole;otroci s posebnimi potrebami;razvoj;diplomska dela;
Diplomsko delo z naslovom Likovno pedagoško delo na osnovnih šolah za otroke s posebnimi potrebami je zgrajeno iz teoretičnega in praktičnega dela. V teoretičnem delu smo najprej opisali osnovno šolo za otroke s posebnimi potrebami in del predstavitve posvetili tudi obema osnovnima šolama, katerih u ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Diplomsko delo
Oznake: razredni pouk;likovna umetnost;ustvarjalnost;osnovne šole;razredna stopnja;dosežki;spodbude;zaviranje;diplomska dela;
Ustvarjalnost je pojem, ki ga uporabljamo zelo pogosto, a o njem vemo pravzaprav zelo malo. Ogromno literature na široko piše o njem, a še danes nimamo enoznačne definicije ustvarjalnosti. Zelo pomembno pa se je zavedati, da je ustvarjalnost sposobnost, ki je enakovredno razporejena med vse posamezn ...
Leto: 2010 Vir: Pedagoška fakulteta (UM PEF)
Št. zadetkov: 40
Ključne besede:

Leto izdaje:

Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:
Jezik: