Iskalni niz:
išči po
išči po
išči po
išči po
Vrsta gradiva:
Jezik:
Št. zadetkov: 6
Izvirni znanstveni članek
Oznake: melting;grid generation;adaptive moving grid;
This paper presents a numerical simulation of melting of chemically pure material in two-dimensional square cavity. A single-domain model is used whichdoes not require interface tracking and allows the use of a fixed grid inorder to solve governing transport equations. However, a fully conservative ...
Leto: 2004 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: dvofluidno modeliranje;metode končnih volumnov;diskretiyacija telesa;hitrostna polja;površinske sile;numerične metode;collocated grid;body force;volume-of-fluid;continuum surface force;parasitic currents;
Discontinuities in the body force field typically appear at the interface of two fluid systems. Modeled with the volume-of-fluid (VOF) and discretized withthe finite volume method, the discontinuous body force fields are represented as abruptly variable. In the present study, gravity and continuum s ...
Leto: 2007 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake: taljenje;enofazni model;numerična simulacija;melting;one-phase model;numerical simulation;
Navadno se zaradi temperaturnih razlik pri taljenju snovi v kapljevini pojavi konvekcija. Ta bistveno poveča prenos toplote kar neposredno vpliva na položaj medfaznega roba. V delu je predstavljen primer izračuna časovnega poteka taljenja čiste snovi v dvodimenzionalni pravokotni kotanji od trenutka ...
Leto: 1999 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Izvirni znanstveni članek
Oznake:
Prenos toplote in snovi pri polkontinuirnem ulivanju opazujemo z numerično simulacijo, ki temelji na modelu kontinuumske mešanice. Model vsebuje ohranitvene enačbe za maso, gibalno količino in energijo. Računski postopek jezasnovan na metodi kontrolnih volumnov. Obravnavamo ulivanje ingotov z okrogl ...
Leto: 1996 Vir: Fakulteta za strojništvo (UL FS)
Diplomsko delo
Oznake: hiperbolične funkcije;diferencialne enačbe;enačba verižnice;izračun verižnice;verižnica;obtežba;upogibnica;matematika;
V projektni nalogi je predstavljena verižnica. Najprej obravnavamo hiperbolične funkcije in diferencialne zveze, ki so pomembne za izpeljavo enačbe verižnice. Sledi splošno poglavje o verižnici, ki vključuje tudi podatke o zgodovinskem razvoju diferencialne enačbe verižnice. Glavni problem projektne ...
Leto: 2013 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Končno poročilo o rezultatih raziskav
Oznake: tovorni transport;tovorni tokovi;prevoz blaga;optimiranje transportnih tokov;
Leto: 2018 Vir: Fakulteta za gradbeništvo, prometno inženirstvo in arhitekturo (UM FGPA)
Št. zadetkov: 6
Ključne besede:

Leto izdaje:
Avtorji:

Repozitorij:
Tipologija:

Jezik: